Vergeet uw contributie 2022 niet te betalen!

Alle leden worden verzocht – voor zover nog niet gedaan – om de contributie voor 2022 te betalen:

€ 33,– met maandblad Filatelie en € 13,– alleen lidmaatschap.

Graag overmaken op rekeningnummer:

NL71RABO0147170184 tnv Postzegelvereniging De Post-Hoorn

onder vermelding van ‘Contributie 2022“. Wordt de contributie overgemaakt van een bankrekening die niet op uw naam staat, vermeld dan svp ook even uw naam als lid van onze vereniging!

Dank u voor uw medewerking.