Statuten en Reglementen

De postzegelvereniging De Post-Hoorn is statutair gevestigd in Hoorn, KvK: 71978291 met als SBI-code: 94992 Hobbyclubs, welke de belangen van postzegelverzamelaars behartigt. Onder aan deze pagina staat de volledige tekst van de KvK inschrijving.

Het secretariaat is gevestigd in Enkhuizen: Trappel-end 11, 1602 GN Enkhuizen, 0228-319402 of 06-3946.8044. E-mail: secretaris@depost-hoorn.nl.

De vereniging geeft 10x per jaar een Maandblad “De Post-Hoorn” uit en heeft een officiële website: depost-hoorn.nl

Het bestuur van de vereniging met contact gegevens staat gepubliceerd op deze website.


Statuten van de vereniging en Huishoudelijk Reglement

Deze zijn bij de secretaris op te vragen.


Inschrijving in de Kamer van Koophandel:

U kunt hier het uittreksel KvK downloaden.