Privacybeleid

Wie zijn wij?

In het kader van uw lidmaatschap van onze vereniging verzamelen wij een aantal persoonsgegevens en aanvullende gegevens om u deel te kunnen laten nemen aan de activiteiten van de vereniging en om ons in staat te stellen met u contact op te nemen.

Wij verzamelen de volgende gegevens:

naam, adres en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum

datum aanvang lidmaatschap, verzamelgebied(en)

Deze gegevens worden beheerd door de secretaris.

Ze zijn binnen onze vereniging uitsluitend beschikbaar bij bestuursleden ende rondzendleider.

Onze vereniging is aangesloten bij het SamenwerkingsVerband Filatelie (SvF).

Met SvF is een verwerkersovereenkomst gesloten ter bescherming van uw privacy rechten.

Uw gegevens worden deels doorgegeven aan het SvF voor de uitvoering van de door haar verleende diensten t.b.v. van leden van onze vereniging.

Het SvF heeft voor onze vereniging een collectief lidmaatschap op het Maandblad Filatelie.

De administratie van het maandblad wordt gevoerd door Abonnementenland in Uitgeest.

Zij ontvangen uitsluitend: naam adres en woonplaats gegevens t.b.v. verzending van het Maandblad. Met de uitgever van het Maandblad Filatelie, de Stichting Nederlandsch Maandblad voor Filatelie resp. met de drukker ervan, is een contract gesloten. De Stichting heeft met Abonnementenland een zgn. verwerkersovereenkomst gesloten waarmee uw privacy rechten worden gewaarborgd.

De drukker van ons maandblad de Post-Hoorn heeft eveneens uitsluitend uw naam, adres en woonplaats ter beschikking voor de adressering van dit blad.

Tenslotte worden uw gegevens beperkt genoemd op de website van onze vereniging

www.depost-hoorn.nl

Uw gegevens worden verder niét aan derden ter beschikking gesteld.

Uw rechten:

1)      Recht op correctie: U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren. Wij doen redelijke inspanningen om persoonsgegevens die in ons bezit of beheer zijn nauwkeurig, compleet, actueel en relevant te houden op basis van de meest recente informatie die beschikbaar is voor ons.

2)      Recht van toegang: U mag van ons informatie vragen betreffende persoonsgegevens die we van u hebben, waarvoor ze worden gebruikt, waar we ze hebben verzameld. 

3)      U mag ons een kopie vragen van persoonsgegevens die we van u hebben.

4)      Recht om gegevens te laten wissen: We zullen uw persoonsgegevens wissen wanneer de persoonsgegevens niet langer noódzakelijk zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze waren verzameld of verwerkt.

5)      Recht om bezwaar te maken: U mag bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als gevolg van uw specifieke situatie.

6)      Recht om een klacht in te dienen: In het geval van een vermeende inbreuk of toepasselijke privacywetgeving kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming.

Om uw juridische rechten te kunnen uitoefenen, dient u schriftelijk of elektronisch contact op te nemen met onze secretaris.

7)      Bewaren van uw persoonsgegevens. Wij zullen de persoonsgegevens die we van u hebben verzameld, wissen als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld.

8)      Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken te allen tijde onze privacy praktijken, alsook onze privacyverklaring te wijzigen en bij te werken.

Bij wijziging van deze privacyverklaring zal hiervan mededeling worden gedaan in ons maandblad de Post-Hoorn en op onze website. We zullen uw persoonsgegevens behandelen op een manier die overeenstemt met de privacyverklaring waaronder ze zijn verzameld.

Dit privacyreglement van de vereniging is opgemaakt te Hoorn, 31 oktober 2018

Uw Privacy op de website

Ons website-adres is: https://depost-hoorn.nl

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies

Alleen geregistreerde gebruikers, dat zijn dus onze registreerde leden, kunnen reacties op de website achterlaten. Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Wij gebruiken Google analytics om inzicht te krijgen van de omvang en intensiteit van het verkeer naar de site om een snelle en ongestoorde beschikbaarheid van de website voor al onze gebruikers. Gegevens die we in het kader hiervan verzamelen zijn volgens de richtlijnen van Google niet te herleiden naar persoonlijke gegevens van onze bezoekers aan de site.

Met wie we jouw data delen

Uw gegevens worden verder niét aan derden ter beschikking gesteld.

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Contactinformatie

Er wordt geen contact informatie verzameld anders dan van onze leden die als geregistreerde gebruikers. De gegevens van de geregistreerde gebruikers worden los van de inhoud van de website door het secretariaat van de vereniging en volgens het bovenstaande privacy reglement van de vereniging bewaard.

Hoe we data beveiligen

De beveiliging is de standaard beveiliging die de makers van WordPress, het systeem waarmee deze website is gemaakt, en hun toeleveranciers van Thema’s en plugins leveren bij de standaard software.

Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben

Omdat op de site geen speciale persoonsgegevens worden geregistreerd anders dan de door de vereniging uitgegeven accountnamen en paswoorden voor de leden van de vereniging, inclusief hun schermnaam en email-adres, zal bij een geconstateerd lek, alle leden van de vereniging in kennis worden gesteld en alle leden van een nieuw andersluidend accountnaam en paswoord worden verstrekt.

Van welke derde partijen we data ontvangen

Derde partijen ontvangen van ons geen data over het gebruik van de site.

Wat voor geautomatiseerde besluiten we nemen en profilering we doen met gebruikersgegevens

Niet van toepassing op onze site.

Hoorn, 1 oktober 2020