Notulen Clubbijeenkomsten in 2024

      Geen reacties op Notulen Clubbijeenkomsten in 2024

Verslag ledenbijeenkomst Postzegelvereniging de Post-Hoorn op 5 februari 2024 in de Huesmolen in Hoorn.

Aanwezig: 51 leden + als gast Nikita Hendriksen + voor assistentie van Dick Ahles, Robert Schuitemaker. Afwezig m.k. : Will Evers, Camiel Kuiper, Rein Kuijsten, Hans Verhoeven en Clazien Visser.

Opening. Om 19.45 u. heet Wim Hulshof een ieder van harte welkom en is blij dat we opnieuw met meer dan 50 leden + enkele gasten aanwezig zijn. Rok Lampe, al 2x als gast aanwezig, wordt lid van onze vereniging en verder is vanavond als gast in ons midden Nikita Hendriksen.

Mededelingen. De jaarvergadering van onze vereniging is vastgesteld op 8 april a.s. Dus blokkeer uw agenda daar al vast voor! – Onze vereniging heeft een prachtige Website, maar kan daar nog wel wat adverteerders voor gebruiken. Voor een schappelijk tarief kan men zich daar als bedrijf promoten. Hebt u mogelijk kandidaat-adverteerders in uw netwerken/sociale contacten, breng het eens ter sprake. – Contributie 2024. Ondanks meerdere verzoeken hebben er per vandaag nog een 8-tal leden hun contributie niet betaald! Graag nu toch écht met spoed in orde maken. – Wim geeft een aantal correcties door die helaas in de veilinglijst zijn geslopen. – Een doos met bladen voor inzending van kavels is – al of niet in delen – gratis bij de bestuurstafel af te halen.

Verslag bijeenkomst 8 januari 2024. Deze worden onveranderd vastgesteld.

Rondvraag. Hiervan maakt niemand gebruik.

Showbord. Willem Overboom geeft een leuke toelichting op een deel van zijn verzameling Amerika ( U.S.A. ) met o.a. heel oude enveloppen, speciale stempels, ongeldige zegels en zegels waar een ‘verzamelaar’ de tanding heeft weggeknipt. Veel aanwezigen nemen een kijkje bij het bord en krijgen waar nodig een toelichting van Wim. Volgende maand verzorgt Jantine Koning het showbord.

1e deel van de veiling. Voor Ad begint heeft hij een leuke anekdote: Afgelopen vrijdag bij onze collega-vereniging in Alkmaar, werden voor het eerst in de geschiedenis álle 179 kavels verkocht! Vervolgens doet hij in het deel voor de pauze een poging dat te evenaren, maar ondanks goede verkopen, gaan er zo nu en dan wat kavels retour naar de inzender.

Pauze. De verkopers raken in no-time alle beschikbare loten kwijt en moeten zelfs meerdere leden teleurstellen…… Op-is-op. Verder is er sprake van filevorming voor de bar en trekt Willem veel belangstellenden bij het showbord.

2e deel van de veiling. Van de ruim 90 kavels na de pauze, blijven er verrassend veel onverkocht. Voor kavel 150 (Nederland Davo albums 2000-2022 is flinke belangstelling en deze wordt uiteindelijk verkocht voor liefst € 125,00. Volgens meerdere leden een record binnen onze vereniging voor 1 kavel! In totaal verwisselden vanavond 109 van de 151 kavels (toch nog ruim 72%) van eigenaar, voor een totale omzet van € 587,45.

Verloting. In een vlot tempo vinden de plm. 40 prijzen en prijsjes een nieuwe eigenaar.

Aanwezigheidsprijzen. Willem Overboom én gast Nikita Hendriksen worden door Rinus uit de ‘hoge hoed’ getrokken en mogen een prijs ophalen.

Sluiting. Om 21.15 u. dankt Wim alle leden voor deelname aan onze bijeenkomst. Geeft nog even de tip van Conny Ligthart door, dat er veel postzegelalbums bij de Dromehof (bij Rataplan) te vinden zijn en nodigt de kopers van één of meer kavels uit om te komen afrekenen.

Jan van Vliet, secretaris


Verslag ledenbijeenkomst Postzegelvereniging de Post-Hoorn op 8 januari 2024 in de Huesmolen in Hoorn

Aanwezig: 55 personen, onder wie voor de 2e keer als gast de heer Rok Lampe + de partner van Conny Ligthart. Afwezig m.k.: Heleen van Alphen, Dominique Raap, Ton Drost, Ineke Hauser en Kees Overtoom.

Opening. Even na 19.45 u. heet voorzitter a.i. Wim Hulshof iedereen warm welkom. Wenst, voor zover elkaar nog niet gesproken, allen een goed en gezond 2024 toe, met de wens dat het ook een mooi verzameljaar voor onze prachtige hobby mag worden. Verder noemt hij met name de heer Camiel Kuiper uit Nieuwe Niedorp, nieuw lid van de Post-Hoorn en vanavond voor het eerst in ons midden.

Mededelingen. Eén van de leden attendeerde ons er op dat bij meerdere kavels niet de juiste cataloguswaarde vermeld stond. Gedeeltelijk komt dit doordat dit lid de catalogus 2024 had geraadpleegd en die – op het moment van inlevering van de kavels – nog niet bekend waren. Maar het meest belangrijke ís én blijft dat de juiste en meest actuele cataloguswaarde de verantwoordelijkheid is van de inzender! Veilingmeesters kunnen moeilijk de 100-den kavels die ze ontvangen ook nog eens op de juiste catalogus-nummers en –waarde gaan controleren. Dus leden-inzenders wees hier attent op!

Vriendelijk verzoek om in de pauze het aantal loten dat u afneemt in 1e instantie te beperken tot 5 per lid. Geregeld zijn deze namelijk snel uitverkocht waardoor meerdere leden geen loten kunnen kopen *-* We vergeten het wel eens, maar dank aan alle leden die maandelijks de zaal helpen inrichten én helpen om het weer op te ruimen. Er volgt spontaan applaus…!

Het rondzendverkeer binnen onze vereniging draait voortreffelijk. In 2023 circuleerden liefst 720 boekjes onder de leden en werd er voor ruim € 3.000,- door hen uitgenomen. Applaus voor de niet aanwezige Inge Wiebes, die alles perfect regelt .

Penningmeester Dick Ahles heeft tot nu toe slechts een enkele betaling van de contributie 2024 ontvangen. Daarom de dringende oproep aan allen: Maak op korte termijn s.v.p. de verschuldigde € 38,- over wanneer u ook het blad Filatelie ontvangt en anders € 13,- ! Bankrekening NL 71 RABO 0147 1701 84 t.n.v. de Post-Hoorn.

Verslag 4 december 2023. Omdat vragen of aanmerkingen uitblijven, worden deze onder dank aan secretaris Jan vastgesteld.

Showbord. Clazien Visser heeft voor meerdere thema’s gekozen: Blokken over Filatelie, Zegels rond Opstanden en een boek met zegels van Schilderijen uit het Rijksmuseum Amsterdam.

Rondvraag. Conny Ligthart is vergeten hoe ze achter de ledengegevens + de verzamelgebieden van onze leden op de website kan komen. Wim geeft een toelichting hoe het werkt. En anders: Een mailtje of telefoontje naar de secretaris of webbeheerder.

Jantine Koning heeft bladen Engeland bij zich, maar weet niet meer voor wie? Er volgt geen reactie, dus het betrokken lid zal er vanavond niet zijn.

1e deel van de Veiling. Ad van Berkel wenst allen allereerst al het goede voor 2024 toe en raakt vervolgens weer bijna alle kavels van het 1e deel van de veiling kwijt.

Pauze. Nel Tieken en Willem Overboom raken, ondanks de beperking van 5 loten per lid, de beschikbare loten snel kwijt. Het Bestuur overweegt uitbreiding van het aantal loten, omdat opnieuw meerdere leden geen loten meer kunnen kopen!
Verder kijken veel leden met belangstelling naar het showbord dat Clazien heeft samengesteld.

2e deel van de Veiling. Net als bij het 1e gedeelte is er weer een grote belangstelling voor de resterende kavels. Uiteindelijk verwisselen er liefst 131 van de 150 kavels (>>87%) van eigenaar, met een totale omzet van ruim € 555,-.

Verloting. Veel van de leden hebben de beschikbare prijzen van te voren al bekeken en Rinus maakt vervolgens weer meerdere leden blij met 1 of meer prijsjes.

Aanwezigheidsprijzen. De heren Ad van Berkel en Ed Hoes zijn deze maand de gelukkige winnaars van de 2 beschikbare prijzen.

Sluiting. Even na 21.30 u. bedankt Wim alle aanwezigen voor de aanwezigheid, ziet ons op 5 februari graag weer verschijnen en met een wel thuis sluit hij de vergadering. De grote groep kopers stellen zich op in een rij om hun kavels te betalen en in ontvangst te nemen. Anderen ruimen de zaal weer op en even na 22.00 u. kan ook het bestuur naar huis.

Jan van Vliet, secretaris.