Notulen Clubbijeenkomsten 2022

      Geen reacties op Notulen Clubbijeenkomsten 2022

Notulen van de bijeenkomst van de Post-Hoorn op 12 december 2022 in de Huesmolen te Hoorn

Aanwezig: 44 leden + Wil Hulshof Afwezig m.k.: Heleen van Alphen, Corina Blokker, Thijs de Gooijer, Leo Hartog, Theo Schrever en Sjef Vriend.

1. Opening. Tegen 20.00 u. opent Wim Hulshof de bijeenkomst met een hartelijk welkom voor de aanwezige leden.

2. Mededelingen. Heleen van Alphen zal voorlopig niet aanwezig kunnen zijn. Volgende week wordt zij geopereerd en krijgt ze een nieuwe schouder! – In de pauze zal Clazien Visser met haar accordeon kerst- en andere toepasselijke liedjes voor ons spelen. – Wil Hulshof gaat stoppen met het assisteren bij de veiling. Dringend verzoek om zich aan te melden om haar op te volgen. – Bij het inleveren van kavels voor de verkoop móet je het daar voor bestemde formulier gebruiken. Het is te downloaden van de website, maar de secretaris heeft altijd een voorraadje bij zich. – Het is de bedoeling om op 11 maart een Regionale veiling door verenigingen uit de regio te gaan organiseren. Per vereniging is er een vrijwilliger -coördinator nodig via wie kavels voor de veiling kunnen worden ingeleverd. Kees Overtoom is hiervoor beschikbaar. – Om het ‘smoelenboek’ weer actueel en compleet te maken vragen we een vrijwilliger die de foto’s wil gaan maken.– Sinds dit voorjaar kennen we binnen onze vereniging een KAURI-ruiltafel op initiatief van Will Evers, samen met Kees Overtoom. Het voorstel van hen is om dit maandelijks door een ander lid te laten verzorgen. Het bestuur denkt niet dat dit gaat werken en denkt aan iemand die het voor bijvoorbeeld een half- of een heel jaar wil gaan doen. Vrijwilligers kunnen dit doorgeven aan Will, per email of spontaan vanavond!.

3. Notulen 7 november 2022. Niemand van de aanwezigen heeft vragen of opmerkingen. Op de website zijn ze evt. nog te vinden.

4. Showbord. Clazien Visser toont ons deze maand een deel van haar verzameling zegels met als thema Klederdrachten. Haar motivatie om Klederdrachten te verzamelen komt omdat haar moeder lid was van het Westfries Genootschap. En Clazien weet nog goed dat haar moeder vaak een halve dag nodig had om volledig volgens alle voorschriften en gebruiken gekleed te zijn. Ze ontvangt applaus van de aanwezigen, waarvan velen een kijkje namen van de getoonde collectie.

5. Rondvraag. Adrie Laan heeft uit een nalatenschap de zgn. Jaaruitgaven jaren’80 – 2000. Deze zijn voor een uiterst schappelijke prijs bij hem te verkrijgen. Ook heeft hij uitgaven uit de Euro-tijd, die voor 50% van de frankeerwaarde te koop zijn.

6. 1e deel van de veiling. Met ondersteuning van Wil Hulshof en Ineke Hauser + hulp van Jack Boon start Ad van Berkel met de veiling van de 1e 55 kavels, waarvan er slechts 6 geen nieuwe eigenaar krijgen.

7. Pauze. Terwijl een ieder geniet van haar of zijn drankje, komen Dominique Raap en Willem Overboom langs, die alle loten weten te verkopen.

8. 2e deel van de veiling. In het bekende vlotte tempo brengt Ad de resterende 90 kavels in de verkoop. De verkoop gaat iets stroever dan voor de pauze, maar uiteindelijk worden er 118 kavels verkocht (81,9%) voor een totaal bedrag van € 476,30.

9. Verloting. Rinus van der Ark roept weer geduldig de winnende nummers op en vele leden zijn gelukkig met de door hen gewonnen zegels. En voor de minder gelukkigen is er de wetenschap dat in ieder geval de penningmeester met de netto opbrengst weer de huur van de zaal kan betalen!

10. Aanwezigheidsprijzen. Jack Burger en Ed Hoes worden deze maand verrast met een attentie.

11. Sluiting. Voor de sluiting verrast Jacqueline ons met een verhaal onder het motto: ‘Trap er niet in’, met grapjes over kinderlijk geloof en het foppen van nieuwkomers in vele beroepen. Wim Hulshof bedankt aansluitend iedereen voor de aanwezigheid, niet alleen vanavond maar in het hele jaar. Wenst allen namens het Bestuur goede Kerstdagen en Jaarwisseling toe en ziet ons graag weer terug op maandag 9 januari 2023. Aansluitend worden de leden opgeroepen de door hen bemachtigde kavels te betalen en in ontvangst te nemen. Ondertussen helpen velen de zaal weer op te ruimen. Rond 22.15 doet het bestuur het licht uit en verlaten als laatste de Huesmolen.

Jan van Vliet, Secretaris.


Notulen van de bijeenkomst van de Post-Hoorn op 7 november 2022 in de Huesmolen te Hoorn

Aanwezig: 46 leden + als gast Robert Bosch + Wil Hulshof. Afwezig m.k. : Will Evers, Rick Bout en Dominique Raap.

 1. Opening. Even voor 20.00 u. heet Wim Hulshof een ieder aanwezig, met de constatering dat we opnieuw met een groot aantal leden aanwezig zijn.
 2. Mededelingen: Ik vertelde vorige maand dat we als vereniging op zoek moeten naar een kandidaat-voorzitter, omdat ik een definitief voorzitterschap niet bij hem vindt passen. Tot nu toe heeft niemand gemeld meer informatie te krijgen over de exacte functie taken e/o zich aangemeld als kandidaat. Binnenkort zal ik daarom met een ander bestuurslid leden gaan benaderen voor een vrijblijvend en informerend gesprek hierover. Verder heeft onze vereniging de afgelopen maanden liefst 6 nieuwe leden gekregen, waarvan er vanavond een aantal aanwezig zijn: de heer Theo Stam, vorige maand nog als gast, maar nu als lid, de heer Dick de Grooth, de heer Theo de Gooijer en de heer Fons Molenaar. Ook nieuw lid Rick Bout zou aanwezig zijn, maar gaf vanmiddag door dat de griep hem geveld heeft. Tenslotte een welkom voor de heer Robert Bosch als gast. Dan kan ik van iemand een grote doos vol on-afgeweekte postzegels gratis aanbieden. Wie heeft er interesse? Omdat er meerdere zijn valt het besluit het te veilen, met als opbrengst de kas. Loek Hartendorp is de gelukkige voor een bod van € 15,00. – De secretaris geeft het volgende door, voor zover u het al niet op de website heeft gelezen: De overgebleven kavels van de najaarsveiling van de SvF kunt u op hun site downloaden en biedingen zijn tot de 15e 23.59 u. uit te brengen – Dankzij 12 stemmen van leden + partners van de Post-Hoorn was de opbrengst van de Rabo-Club-Support € 88,36 ofwel bijna € 7,50 per stem! We hadden gehoopt op een wat hogere opbrengst, maar de opbrengst is toch nog altijd ruim € 1,00 per lid. – Op 13 november bent u welkom op de Najaarsbeurs van de NVPV Alkmaar. Alle info bij de secretaris of op de site van de NVPV. Tenslotte: de Oudjaarsbeurs in Houten is dit jaar op 28- en 29 december. Folders met alle informatie bij de secretaris.
 3. Notulen 3 oktober 2022. Omdat er geen vragen e/o opmerkingen zijn stellen we ze aldus vast. Ze zijn nog te lezen op de website.
 4. Showbord. Jantine Koning heeft uit haar imposante verzameling een flink aantal IJsvogeltjes te voorschijn getoverd die door veel leden met aandacht en interesse bekeken worden. Verder doet zij een oproep tot de andere leden om ook eens het showboard te vullen. Voor december zal Clazien Visser het verzorgen en in januari ’23 Ton Nieuwenhuizen.
 5. Rondvraag. Piet Mantel spaart de zgn. perfins en kunt u erg blij maken met aanvullingen…..
 6. 1e deel van de veiling. In een vlot tempo hamert Ad van Berkel een hoog percentage af van de kleine 60 kavels die voor de pauze ingezet worden.
 7. Pauze. Voor een ieder zijn drankje ophaalt e/o het showboard gaat bekijken of zo maar een praatje maken, worden alle beschikbare loten verkocht voor de verloting door Theo Schrever en Piet Mantel.
 8. 2e deel van de veiling. Ook in het 2e deel is de belangstelling groot zodat uiteindelijk slechts 24 kavels (16,7%) niet verkocht worden van de beschikbare 144. De verkoopomzet is ruim € 488,00.
 9. Verloting. Adrie Laan heeft weer voor een leuk prijzenpakket gezorgd en als gebruikelijk zijn er weer meerdere leden bij maar blijven lopen naar Rinus om prijsjes in ontvangst te nemen en veel anderen moeten het deze maand weer zonder doen!
 10. Aanwezigheidsprijzen. Wim Bok is de 1e gelukkige en Kees Overtoom mag als 2e een attentie in ontvangst nemen.
 1. Sluiting. Wim alle aanwezigen voor hun komst en deelname aan de veiling + verloting. In verband met Sinterklaas komen we in december eerst op de 12e bijeen en in januari 2023, omdat de Huesmolen de 1e week van het nieuwe jaar gesloten is, op 9 januari. Om de gekochte kavels in ontvangst te nemen + af te rekenen, stelt een grote groep zich op. Door problemen met de printer kost dat iets meer tijd en dus geduld, waarvoor excuses.

Jan van Vliet, secretaris.


Notulen van de bijeenkomst van de Post-Hoorn op 3 oktober 2022 in de Huesmolen te Hoorn.

Aanwezig: 44 leden + de gasten Natali uit Oekraïne, Theo Stam uit Blokker en Jane en Detlef Balasejus uit Hoorn. En Wil Hulshof ter assistentie bij de veiling. Afwezig m.k.: Corina Blokker en Jim Reus.

 1. Opening. Wnd.voorzitter Wim Hulshof is blij verrast met de grote hoeveelheid aanwezige leden op deze 3e oktober. Ook heet hij als gasten van harte welkom Natali uit Hoogkarspel, Theo Stam uit Blokker en Jane en Detlef Balasejus uit Hoorn.
 2. Mededelingen. 1. Vanaf nu zullen de kavels voor de veiling worden samengesteld door deels Adrie Laan én Wim Hulshof. Inbreng van nieuwe kavels door de leden voortaan uítsluitend bij Wim Hulshof. Nieuwe inzendformulier zijn via de secretaris (secretaris!@depost-hoorn.nl) verkrijgbaar. 2. Inbreng van kavels Nederland ná 1945 t/m 2000 voor de veiling heeft feitelijk geen zin. Iedereen bezit die al. 3. Het ‘Smoelenboek’. Ons bestaande ‘smoelenbezoek’ is verouderd en mist veel nieuwe leden. Wie van onze leden vindt het leuk om foto’s van de leden te gaan maken? Aanmelding opnieuw via de secretaris. 4. Wim is vanaf dit voorjaar waarnemend voorzitter. Hij vindt een definitief voorzitterschap niet bij hem passen en we zullen als vereniging dan ook op zoek moeten naar een kandidaat-voorzitter. Spontane aanmeldingen kan nu direct, maar ook bij de secretaris op een later tijdstip.
 3. Notulen 5 september. Deze zijn – als altijd – te lezen op onze website. Van de aanwezigen heeft niemand vragen of opmerkingen, dus stellen we ze onveranderd vast.
 4. Showbord. Adrie Laan heeft uit zijn omvangrijke collectie Rusland een aantal kavels gepresenteerd. O.a. met series met de Zeppelin en vliegtuigen ,maar eigenlijk van alles wat. Verder toont hij enkele oude poststukken uit de Verenigde Staten, w.o. een heel oude rouwkaart. Velen tonen hun belangstelling. In november zal Jantine Koning dit verzorgen en in december wellicht Wim Hulshof. Nog nooit het showbord gevuld…? Selecteer gewoon eens een deel uit uw verzameling en toon die ons. Aanmeldingen zijn welkom bij de secretaris.

 5. Rondvraag. Ad van Berkel mist voor een kennis, nogal wat zegels Nederland uit de jaren ’45 tot 2000 in 3-voud! Hij zal een mancolijst mailen aan Wim Hulshof en Jan van Vliet, die nog veel hebben liggen. Dick Louwman heeft 3 luxe, lege albums Duitsland t/m 2005. Geïnteresseerden kunnen met hem contact opnemen.
 6. 1e deel van de veiling. Er is veel belangstelling voor de plm. 40% van de kavels die voor de pauze geveild worden, met geregeld meerdere bieders voor één kavel.
 7. Pauze. Niet alleen tijd om het showbord te bekijken, te genieten van een drankje of een gezellig praatje, maar ook om van Dominique Raap en Theo Schrever loten te kopen. Ze slijten in no-time de beschikbare loten.
 8. 2e deel van de veiling. Ad van Berkel raakt ook in het 2e deel weer het grootste deel van de aangeboden kavels kwijt, waarbij vaak fanatiek door de leden geboden wordt. In totaal worden 118 van de beschikbare kavels (84%) verkocht voor een totaal bedrag van € 501,90.
 9. Verloting. Soms moet Rinus van der Ark lang wachten voor leden ontdekken dat ze een prijs gewonnen hebben, maar uiteindelijk verwisselen alle prijzen en prijsjes van eigenaar.
 10. Aanwezigheidsprijzen. Dick Louwman en Floris Ruiter worden uit de lijst met aanwezigen getrokken en nemen hun prijs in ontvangst.
 11. Sluiting. Wim Hulshof roept de aanwezigen nogmaals op om toch vooral kavels voor de veiling bij hem te komen inleveren, want die zijn best dringend nodig! Verder bedankt hij iedereen dat zij er vanavond waren en ziet ons allemaal graag terug op 7 november! Vervolgens roept Jan van Vliet de kopers op nummervolgorde op om gekochte kavels af te rekenen bij de penningmeester en hun kavels in ontvangst te nemen.

Jan van Vliet, secretaris. secretaris@depost-hoorn.nl 06-39468044


Notulen van de bijeenkomst van de Post-Hoorn op 05 september 2022 in de Huesmolen te Hoorn

Aanwezig 34 leden + Wil Hulshof en Cas Renooij. Afwezig m.k.: Floris Ruiter, Peter de Groot, Clazien Visser, Willem Overboom, Jack Boon, Heleen van Alphen en Corina Blokker.

 1. Opening. Wim Hulshof opent om 19.45 u. de eerste bijeenkomst na de zomerstop en is blij met de goede opkomst, ondanks het bericht van verhindering door een aantal, min of meer trouwe bezoekers ! Hij verwelkomt het nieuwe lid Hans van der Staaij. Ook is vandaag lid geworden de heer D. de Grooth uit Purmerend, die helaas vanavond verhinderd is om aanwezig te zijn. Een prachtige start van het nieuwe seizoen.
 2. Mededelingen. Het blad Filatelie wordt door de fors gestegen papierprijzen per 1 januari a.s. met € 1,40 verhoogd. Omdat wij al jaren € 0,50 te weinig aan bijdrage aan onze leden vroegen, zal de contributie voor leden mét een abonnement op Filatelie in 2023 op € 35,00 per jaar komen. Zónder dit blad blijft het € 13,00. –In oktober 2021 was ons lid Bodo van Amersfoort 25 jaar lid van de Post-Hoorn. Omdat hij vrijwel het hele jaar in Spanje verblijft én ernstige gezondheidsproblemen begin dit jaar had, was er niet de gelegenheid hier aandacht aan te besteden. Gelukkig is hij vandaag in ons midden en ontvangt hij van Wim Hulshof een certificaat + een mooi album + het applaus van de aanwezigen. –- Vanaf vandaag kan er op de Rabo Club Support gestemd worden. Bent u klant bij de Rabobank + lid, breng dan graag uw stem uit. Of vraag familie, buren, kennissen of vrienden die lid zijn van de Rabobank een stem op ons uit te brengen. Vorig jaar was elke stem goed voor plm. € 6,00 De moeite waard dus.
 3. Notulen vorige bijeenkomst. Op het door Heleen van Alphen gemaakte verslag, die is te lezen op de website, zijn geen op- of aanmerkingen. Ze worden aldus zo vastgesteld.
 4. Showbord. Het was niet duidelijk wie hier vanavond voor zou zorgen, maar omdat niemand zich gemeld heeft, zullen we het zonder moeten doen. In oktober neemt Adrie Laan dit voor zijn rekening. Voor de maanden daarna: Geef u op bij de secretaris!
 5. Rondvraag. Will Evers vertelt over een leuke speurtocht van hem en Kees Overtoom rond een Maritieme zegel, waar de Historische Vereniging Westzaan + het Gemeentelijk Archief Zaandam al maanden druk bezig zijn, zónder helaas het beoogde resultaat. Het leek uw secretaris een ‘sterk verhaal’ maar mailcorrespondentie bewees dat het waar is! – René Valentijn spreekt zijn ongenoegen uit over de uitgifte van de biednummers deze avond. Wim geeft aan dat er sprake is van overmacht. Volgende maand gaat het weer ‘normaal’.
 6. 1e deel van de veiling. De 1e aangeboden kavels vinden een gretig onthaal. Bijna al de kavels worden, soms na flinke over-biedingen, verkocht.
 7. Pauze. Theo Schrever en Dominique Raap lukt het vlot om weer bijna alle beschikbare loten te slijten.
 8. 2e deel van de veiling. Ook voor de resterende kavels is er een ruimte belangstelling, maar die blijft wel wat achter t.o.v. voor de pauze. Met ruim 76% verkochte kavels met een omzet van liefst € 524,10 zijn we echter dik tevreden.
 9. Verloting. Rinus van der Ark weet weer vele aanwezigen blij te maken, waarbij Cas Renooij (zoon van Mario) geregeld een keuze uit de prijsjes mag maken!
 10. Aanwezigheidsprijzen. Ad van Berkel en Joop Voorn mogen deze avond een attentie in ontvangst nemen.
 11. Sluiting. Ruim voor 22.00 u. sluit Wim Hulshof de bijeenkomst en ziet ons graag volgende maand weer terug. De kopers van één of meer kavels krijgen de gelegenheid hun aankopen af te rekenen en in ontvangst te nemen.

Jan van Vliet, secretaris


Notulen van de bijeenkomst van de Post-Hoorn op 13 juni 2022 in de Huesmolen te Hoorn.

Door 35 leden is de presentielijst getekend.

OPENING: Wim Hulshof opent de bijeenkomst omstreeks 20.00 uur. Bericht van verhindering is ontvangen van: Ton Janssen, Rein Kuijsten, Floris Ruiter en Tiny Koopmans i.v.m. vakantie, Leo Hartog i.v.m. overlijden van zijn vrouw, Lenie de Valk (komt pas weer in september, Henny v.d. Meulen, Loek Hartendorp i.v.m. nieuwe knie, Corina Blokker i.v.m. werk en Jan van Vliet i.v.m. griep.

Als nieuw Lid (sinds begin dit jaar) was Jack (spreek uit: Jak) Burger uit Enkhuizen  v.h. eerst aanwezig.

Wil Evers gaf nog eens uitleg over de Kauriruiltafel.

Het showbord is ingevuld door Willem Overboom en ook hij vertelde daarover.

Na deze mededeling kwam tot ieders verrassing bijna het hele gezin van Adrie Laan binnen. Alleen het bestuur wist van deze actie. Adrie Laan werd nl. benoemd tot erelid van de vereniging vanwege zijn geweldige inzet als lid en bestuurder voor de vereniging. Zijn verbazing was duidelijk af te lezen aan zijn reactie. Een certificaat is hem overhandigd met een mooie bos bloemen.

Zoals we van Adrie gewend zijn, gaf hij spontaan antwoord op deze verrassing en voegde er een kleine geschiedenis aan toe. Er zijn van deze gebeurtenis een video en foto’s gemaakt. Hierna was het pauze en Adrie is door verschillende mensen gefeliciteerd.

We gingen over tot de orde van de avond. De veiling. Zoals meestal het geval is, was het Ad van Berkel weer die de veiling vlotjes liet verlopen. Er werd goed geboden en de diverse kavels vonden hun weg naar de diverse bieders. Resultaat van deze veiling totaal verkocht € 454,60 met een totaal commissie € 45,50.

De verkoop van de loten ging minder vlot, daardoor zijn niet alle loten verkocht deze avond. Rinus v.d. Ark nam zoals gebruikelijk de loterij voor zijn rekening. Ook deze avond viel het op, dat er 1 persoon was die redelijk vaak in de prijzen viel.

Na het bekendmaken van de aanwezigheidsprijs konden de gekochte kavels afgerekend worden. De avond werd om ongeveer 22.00 uur afgesloten en wenst Wim iedereen een fijne zomervakantie en graag tot ziens op 5 september as.

Wnd. voor Jan van Vliet

Heleen van Alphen


Notulen van de bijeenkomst van de Post-Hoorn op 2 mei 2022 in de Huesmolen te Hoorn. Aanwezig: 37 leden. Afwezig met kennisgeving: Ad van Berkel, Corina Blokker, Kees Overtoom (Corona!) en Jim Reus. En ook Wil Hulshof kan vanavond niet aanwezig zijn.

 1. Opening. Tegen 19.45 u. opent Wim Hulshof de bijeenkomst en heet allen hartelijk welkom. Hij is blij om te zien dat er, met 37 aanwezigen, weer sprake is van een goede opkomst! Om gekochte kavels in de juiste bakjes te doen is er vanavond hulp nodig. Tiny Koopmans stelt zich spontaan beschikbaar!
 2. Mededelingen. Vorige maand is kavel 65 per abuis meegegeven aan 1 van de andere kopers. Een mailtje aan de kopers van die avond gaf geen resultaat, m.a.w. het kavel is nog steeds zoek. De oorspronkelijke koper krijgt het aankoopbedrag van de penningmeester terug betaald. – Van de ruiltafel wordt op de 1e avond al druk gebruik gemaakt. Meerdere kavels verwisselden al van eigenaar. Over kavels die blijven liggen beslist het bestuur. – Onze volgende bijeenkomst is, i.v.m. Pinksteren, op 13 juni a.s. – Adrie Laan wijst op 2 ‘top’-stukken in de veiling, de nummers 22 + 23. Ze zijn scherp geprijsd, maar voor de échtheid kan niét worden ingestaan! Worden ze niet verkocht, dan kan er door Adrie met de verkoper worden overlegt over de prijs.
 3. Notulen vorige bijeenkomst. Er zijn geen opmerkingen, dus worden ze zonder aanpassingen goedgekeurd.
 4. Showbord. Dick Ahles heeft het showbord gevuld met kopieën van op het oog behoorlijk kostbare zegels. Hij laat een klein boekje zien met de oorspronkelijke zegels. Toen hij net directeur van Dagblad en Uitgeverij de Stem in Breda was, kreeg hij dit cadeau van één van de drukkers. Hij wilde het weigeren omdat het z.i. veel te kostbaar was.Daarop vertelde de schenker dat het allemaal knap nagemaakte vervalsingen waren, die hij met zijn drukkersoog had ontdekt! Een mooi verhaal die meerdere leden doen besluiten het showbord te gaan bekijken. – In de maand juni neemt Willem Overboom het showbord voor zijn rekening. Voor de maanden september e.v. mogen belangstellenden zich bij de secretaris melden.
 5. Rondvraag. Theo Schrever: Wat doet het bestuur nu precies met de objecten van de ruiltafel die achterblijven? Óf ze worden volgende maand opnieuw neergelegd óf ze komen als prijsjes bij de verloting terecht. Tiny Koopmans: Heeft niets met postzegels te maken, maar bij haar thuis is door een ongelukje een vitrinekastje met Swarovski spulletjes helemaal vernield. Wie kan haar blij maken met witte Swarovski-spulletjes?
 6. 1e deel van de veiling. Van de 1e 48 kavels worden er liefst 45 door Wim Hulshof verkocht!
 7. Pauze: Dominique Raap en Willem Overboom nemen deze ‘klus’ vanavond op zich en zien kans om vrijwel alle loten te verkopen.
 8. 2e deel van de veiling. Ook voor de resterende kavels is weer veel belangstelling. Wanneer de balans wordt opgemaakt blijkt dat er van de 144 kavels liefst 125 van eigenaar zijn veranderd (86,8%), goed voor een omzet van € 494,40.
 9. Verloting. Het kost Rinus van der Ark geregeld moeite om de bezitter van een winnend nummer te vinden. Meest in het oog springend is dat ene P.M. uit A. (Nee, we noemen geen namen) liefst 7x een prijs(je) kan uitzoeken.
 10. Aanwezigheidsprijzen. Bijna niet te geloven, maar Piet van der Gulik is voor de 3e x achtereen één van de gelukkigen. Rein Kuijsten is de 2e winnaar deze avond.
 11. Om 21.56 u. sluit wnd. voorz. Wim Hulshof onze bijeenkomst. Aansluitend worden de vele kopers uitgenodigd hun kavels op te halen en af te rekenen. Jan van Vliet, secretaris.

Notulen van de bijeenkomst van de Post-Hoorn op 4 april 2022 in de Huesmolen te Hoorn.
Aanwezig: 30 leden + Wil Hulshof en Robert Schuitemaker.

Afwezig met kennisgeving: Ad van Berkel, Corina Blokker, Adrie Laan, Kees Overtoom, Dominique Raap en Ryan Sijm.

 1. Opening. Wnd. voorzitter Wim Hulshof opent om 19.45 u. de bijeenkomst en heet allen hartelijk welkom. In het bijzonder Peter de Groot, die na lange tijd weer bij ons aanwezig is. Verder noemt hij bericht van verhindering van meerdere leden.
 2. Mededelingen. Met ingang van mei krijgen inzenders van te verkopen kavels hun afrekening niet langer contant, maar op hun bankrekening overgemaakt. – Ons lid Will Evers krijgt de gelegenheid zijn plan voor introductie van een zgn. ruiltafel uiteen te zetten. Kavels waar je zelf niets aan hebt, leg je op de ruiltafel. Neemt iemand iets mee dat plaatst hij zijn certificaat op de tafel (Zijn volledige uitleg is te lezen op de web-site) Veel van de aanwezige leden hebben belangstelling voor een proef.
 3. Notulen bijeenkomst 7 maart 2022. Op de vraag van Wim of er nog vragen of opmerkingen over zijn, komt geen reactie. Dus worden deze onveranderd vastgesteld.
 4. Showbord. Jantine Koning heeft uit haar omvangrijke wereldverzameling dit keer zegels van het thema Runderen uitgezocht en velen nemen een kijkje op de zegels.
 5. 1e deel van de Veiling. In verband met afwezigheid van Ad van Berkel neemt Wim Hulshof dit vanavond voor zijn rekening en in een vlot tempo raakt hij de 1e kavels aan liefhebbers kwijt.
 6. Pauze. Piet Mantel en Theo Schrever nemen deze ‘zware en verantwoordelijke’ taak deze avond op zich.
 7. 2e deel van de Veiling. Ook van de resterende kavels verwisselen er weer vele van eigenaar. Van de 141 kavels worden er 110 (78%) verkocht voor in totaal bijna € 450,-.
 8. Verloting. Veel gelukkigen krijgen via bemiddeling van Rinus van der Ark weer de kans om 1 of meer prijsjes uit te zoeken.
 9. Aanwezigheidsprijzen. Gerrit van Heumen is één van de gelukkigen en Piet van der Gulik is, net als in maart, de 2e gelukkige….!
 10. Sluiting. Even na 21.30 u. sluit Wim Hulshof, met dank voor de aanwezigheid en deelname van de leden, de bijeenkomst. Kopers van gekochte kavels worden opgeroepen om deze af te rekenen en mee te nemen.

Jan van Vliet, secretaris


Notulen van de bijeenkomst op 7 maart 2022 in de Huesmolen te Hoorn Aanwezig: 33 leden + Wil Hulshof en Robert Schuitemaker.

Tevens verslag Jaarvergadering. (Hier downloaden in PDF)

 1. Opening. Adrie Laan heet ons allen rond 19.45 u. hartelijk welkom op deze bijeenkomst, waarin de jaarvergadering een belangrijke rol zal innemen.
 2. Mededelingen. De schoonzoon van Adrie, Robert Schuitemaker heeft een aantal wijzigingen in het veilingprogramma ingevoerd en is aanwezig om te controleren of die goed werken en de veiling ongestoord kan verlopen. – Verder vraagt Adrie om inzenders van kavels voor de verkoop heel zorgvuldig te zijn t.a.v. de kwaliteit en een juiste omschrijving van catalogusnummers en –waarde.
 3. Notulen van de bijeenkomst op 7 februari 2022. Als gebruikelijk kan een ieder die lezen op de Website. Omdat er geen vragen of opmerkingen zijn, worden ze aldus vastgesteld.
 4. Jaarverslag 2021 van de secretaris. Het verslag is aan allen per e-mail of post toegezonden. Ook hierover zijn geen vragen of opmerkingen en deze worden eveneens aldus vastgesteld.
 5. Jaarverslag 2021 + begroting 2022 van de penningmeester. Bij aanvang zijn deze cijfers aan de leden uitgereikt. Wim Hulshof geeft een korte toelichting op de cijfers 2021. Ondanks dat het een bijzonder jaar vanwege de Corona is geweest, hebben we het jaar met een klein positief saldo kunnen afsluiten. Ton Nieuwenhuizen heeft geen vragen maar wil benadrukken dat we met een Eigen Vermogen van ruim € 9.500,- financieel bijzonder gezond zijn. In vroeger jaren is dit wel eens anders geweest.
  De begroting voor 2022, onder de aanname dat we de rest van het jaar op een ‘normale’ manier bijeen kunnen komen, sluit met een positief saldo van bijna € 400,- . Will Evers mist de inkopen voor de loterijen. Het bedrag van € 500,- is het netto bedrag, m.a.w. omzet -/- de inkoop. René Valentijn vraagt of we nu van de uitgever van het clubblad af zijn. Het contract met hen vervalt op 31 maart a.s. dus in januari is de laatste termijn van ruim € 150,- aan hen overgemaakt.
 6. Verslag van de kascommissie over de cijfers 2021. De leden Ton Janssen en Dick Ahles hebben deze uitgevoerd. Ton Janssen geeft aan dat uit controle is gebleken dat de cijfers met zorg zijn bijgehouden, de aansluiting met het vorige boekjaar in orde is en hen van enige onregelmatigheden niets is gebleken. Zij stellen voor het bestuur en de penningmeester decharge te verlenen. Met een applaus volgt men dit advies en krijgt met name de penningmeester de dank voor zijn vele werkzaamheden. Ook spreekt Adrie zijn dank uit aan Ton en Dick voor de uitgevoerde controle.
 7. Benoeming 2 nieuwe leden + een reserve lid van de kascommissie. Omdat zowel Ton als Dick 2 jaar de controle hebben uitgevoerd, zijn er 2 nieuwe leden nodig. Nico Waalkes was reserve lid en zal nu samen met Kees Overtoom de controle over 2022 t.z.t. op zich nemen. Willem Overboom is reserve lid.
 8. Bestuursverkiezing. Aftredend en her-verkiesbaar is Heleen van Alphen. Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld en/of zijn er voorgedragen, dus is ze hiermee, onder applaus, her-verkozen. Aftredend en her-verkiesbaar, maar niét langer als penningmeester, Wim Hulshof. Ook hier zijn geen tegen kandidaten aangemeld respectievelijk voorgedragen, dus ook hij is, onder applaus, her-verkozen. Het bestuur is blij te kunnen melden dat Dick Ahles de boekhouding van de vereniging op zich neemt en waarschijnlijk op een later tijdstip zal toetreden tot het bestuur. Tot dat moment is formeel Wim Hulshof nog penningmeester. Tenslotte maakt Adrie Laan bekend dat hij, in verband met zijn gezondheid, na vandaag aftreed als voorzitter van onze vereniging. Wel blijft hij lid van het bestuur en zal hij de veilinglijst samenstellen + de prijzen voor de verloting regelen. Voorlopig zal Wim Hulshof als waarnemend voorzitter optreden. Nico Waalkes spreekt met mooie woorden zijn waardering uit voor de wijze waarop Adrie zo veel tijd heeft besteed voor de Post-Hoorn. Adrie bedankt hem hier voor en geeft aan dat het een erg moeilijke beslissing is geweest. Naast het voorzitterschap van de Post-Hoorn heeft hij nog 3 andere voorzitterschappen van verenigingen neergelegd.
 9. Huldiging jubilarissen. Op 1 januari van 2022 was lid Wim Bok liefst 40 jaar lid van de vereniging. Adrie spreekt waarderende woorden tot Wim uit en overhandigt hem een certificaat + een mooi album. Loek Hartendorp was op dezelfde datum 25 jaar lid van de vereniging en neemt, onder toeziend oog van zijn vrouw en dochter, het certificaat + album in ontvangst onder waardering voor zijn inbreng op onze clubbijeenkomsten. Lid Jaap Veen is ook 25 jaar lid, maar niet in staat om vanavond aanwezig te zijn. Op een later tijdstip zal hij het certificaat + album ontvangen. Tenslotte was op 1 februari 2022 Adrie Laan ook 25 jaar lid van de vereniging, waarvan het overgrote deel als bestuurslid en later voorzitter. Wim Hulshof spreekt mooie woorden tot Adrie uit en geeft ook hem een album + het certificaat. Alle jubilarissen ontvangen een warm applaus van de aanwezigen.
 10. Rondvraag. Hiervan maakt niemand gebruik.
 11. Sluiting. Adrie bedankt zijn mede bestuurders voor hun werkzaamheden voor onze vereniging, Dick Ahles voor het beheer van de Website én het feit dat hij bereid is om de boekhouding van de vereniging op zich te nemen, Inge Wiebes voor de voortreffelijke manier waarop zij het rondzendverkeer regels, Ad van Berkel voor de manier waarop hij al vele jaren de kavels van de veilingen aan kopers weet te verkopen. Wel mist Adrie de Mop van de maand de laatste jaren! Ook bedankt Adrie de vele, vele andere leden van onze vereniging die er mede voor zorg dragen dat de bijeenkomsten op een goede manier verlopen. Daarmee sluit hij de jaarvergadering.
 12. Pauze. In de pauze raken Willem Overboom en Ryan Sijm bijna alle loten voor de verloting weer kwijt. En veel aanwezigen bekijken het showbord wat Wim Bok heeft samengesteld.
 13. Showbord. Wim Bok heeft het showbord gevuld met als onderwerp Luchtpost Amerika waarin hij is gespecialiseerd. Hij geeft een interessante toelichting met vele leuke bijzonderheden.
 14. Veiling. Ad van Berkel raakt in een vlot tempo 114 van de 144 kavels kwijt, samen goed voor een omzet van € 477,10
 15. Verloting. Bij afwezigheid van Rinus van der Ark i.v.m. Corona, maakt Wil Hulshof de leden blij met ruim 35 prijzen en prijsjes. Corina Blokker + gast Robert Schuitemaker zijn met elk 4 prijsjes ‘grootverdieners’!
 16. Aanwezigheidsprijzen. Piet van der Gulik en René Valentijn mogen deze maand een attentie in ontvangst nemen.
 17. Sluiting. Tegen 22.30 u. bedankt Adrie Laan, voor de laatste keer in zijn functie als voorzitter, allen voor hun komst en deelname aan deze avond en sluit de vergadering. Aansluitend stellen de kopers van kavels zich op om deze af te rekenen en in ontvangst te nemen.

Jan van Vliet, secretaris


Notulen van de ledenbijeenkomst op maandag 7 februari 2022 in de Huesmolen. Aanwezig: 35 leden en Wil Hulshof.

Opening. Even na het nieuwe aanvangstijdstip van 19.3o u. opent voorzitter Adrie Laan de 1e bijeenkomst na 3 maanden en de 1e in het nieuwe jaar. Hij spreekt de wens uit dat het een ieder goed mag gaan in dit jaar en dat de Corona-beperkingen de langste tijd hebben gehad.

Mededelingen. Voor de pauze zal een deel van de kavels worden geveild (het 1e blad) en na de pauze de rest. – In principe moet de zaal, opgeruimd en al, om uiterlijk 22.00 u. zijn verlaten – De e.v. bijeenkomst, 7 maart, zal tevens de jaarvergadering worden gehouden. – Na die avond zal onze penningmeester aanblijven als bestuurslid, maar stopt hij met de functie van penningmeester. Een opvolger voor hem is nog niet gevonden en aan allen het dringende verzoek om na te denken of men deze functie van hem wil overnemen. Want anders kan dat grote gevolgen hebben voor het functioneren van onze vereniging! – Piet van der Gulik uit Andijk, in oktober en november als gast aanwezig is lid geworden en draait zelfs al enthousiast met het rondzendverkeer mee. – Ook Jack Burger uit Enkhuizen, niet aanwezig vanavond, is lid van de Post-Hoorn geworden. Beide heren van harte welkom en we hopen dat zij zich snel thuis zullen gaan voelen binnen onze vereniging – Jubilaris Bodo van Amersfoort zoú vanavond aanwezig zijn, maar hij is er niet verschenen – Via de website en per mail is al 2x gevraagd om de contributie voor 2022 uiterlijk per 1 februari te voldoen. Helaas zijn nog vele leden nalatig….! – Woensdag is er een afrondend overleg met de N.V.P.V. Alkmaar inzake het rondzendverkeer. Op korte termijn gaan we, naast de rondzendingen van het S.v.F. en enkele van onze leden, ook rondzendboekjes vanuit Alkmaar ontvangen. Zij garanderen dat het veelal ‘jonge’ boekjes zullen zijn, die niet al jaren door heel Nederland circuleren. Wij zijn benieuwd.

Notulen 1 november 2021. Worden onveranderd vastgesteld. Ze zijn nog via de Website te lezen, resp. te downloaden.

Rondvraag. Theo Schrever vraagt hoe het met Carla Drost gaat. Adrie heeft recent telefonisch contact met haar gehad. Ze is erg beperkt door haar gezondheid, mist onze verenigings-bijeenkomsten en brengt de groeten over. – Jantine heeft 2 dikke muntencatalogussen voor ‘iemand’ van onze vereniging gekocht, maar weet niet meer wie. Ze zijn voor € 10,- bij haar te verkrijgen. – Tiny vraagt of controle van de QR-code niet verplicht is? Nee, is in de Huesmolen niet verplicht.

Showbord. Door onduidelijkheid is er vanavond geen showbord. In maart neemt Wim Bok het voor zijn rekening, in april Jantine Koning en in mei Dick Ahles.

Veiling. Kavel 52 is bij Adrie thuis blijven staan, dus zal vanavond niet geveild worden. Onderbroken door de pauze weet veilingmeester Ad 113 van de 144 kavels (ruim 78%) te verkopen, samen goed voor een omzet van € 544,30.

Verloting. In de pauze hebben Willem Overboom en Jan van Vliet het grootste deel van de beschikbare lootjes verkocht. Rinus weet vervolgens weer velen blij te maken met de ruim 30 prijzen en prijsjes. Aanwezigheidsprijzen. Deze maand worden Ad van Berkel en Wim Bok uitgeloot en nemen de prijzen in ontvangst.

Sluiting. Rond 21.30 u. bedankt de voorzitter ieder voor aanwezigheid en sluit de vergadering. Vervolgens helpen velen om de zaal weer op te ruimen en kunnen de kopers van 1 of meerdere kavels deze betalen en mee naar huis nemen. Even voor 22.00 u. verlaten de laatste personen de zaal in de Huesmolen!

Jan van Vliet, secretaris,.

Notulen van de ledenbijeenkomst op maandag 1 november 2021 in de Huesmolen. Aanwezig: 37 leden + 1 gast, Wil Hulshof en Robert, schoonzoon van Adrie.

Opening. Om klokslag 20.00 u. opent Adrie Laan onze bijeenkomst en is blij, ondanks de toenemende Corona-besmettingen, een volle zaal met leden te mogen zien. Hij wenst ons een plezierige avond.

Mededelingen: Veilingmeester Ad van Berkel en zijn vrouw zijn getroffen door het Corona-virus en daar goed ziek van. Wim Hulshof zal vanavond de veilingtaken voor hem waarnemen – Jim Reus + Piet Mantel hebben beide contact gehad met Corona-personen en zijn uit voorzorg voorlopig in quarantaine – Carla Drost lag opnieuw enkele dagen in het ziekenhuis, maar is gelukkig weer thuis – Clazien Visser ligt daar nog wel, i.v.m. een nieuwe knie. Met enkele dagen ‘verhuist’ ze naar een revalidatiehuis – Adrie is blij dat zowel Doeke Gansevoort als Ed Hoes na hun ernstige hartaandoeningen weer in ons midden kunnen zijn – Aan de bestuurstafel is vanavond eenmalig Robert aangeschoven, die een nieuw programma heeft gebouwd t.b.v. de veilingverkopen. Om eventuele kinderziektes op te lossen of verdere verbeteringen aan te brengen, draait hij 1 avond mee. Als hulpmiddel daarbij heeft de vereniging een eenvoudige printer aangeschaft – Hans Geertman stuurde een leuk bedankkaartje voor de ontvangen oorkonde + album t.g.v. zijn 40-jarig jubileum – Een welkom tot Piet v.d. Gulik uit Andijk, die voor de 2e keer als gast aanwezig is – Ton Nieuwenhuizen, na lange tijd weer aanwezig, is recent getrouwd! Onze felicitaties. – Nieuwe kavels voor onze veiling blijven van harte welkom, maar zorg voor de juiste omschrijving van de catalogusnummers en –waarde, let goed op de kwaliteit en hanteer een reële vraagprijs.

Notulen vorige bijeenkomst. Deze zijn, als de laatste tijd gewoon, te vinden op de website van onze vereniging. Omdat er geen op- of aanmerkingen over zijn worden deze onveranderd vastgesteld.

Rondvraag. Hiervan maakt niemand gebruik.

Showbord. Ton Drost heeft een mooie presentatie gemaakt van veel soorten stempels als missers, postbestellerstempels, penvernietiging, t.v- radio en kijkgeldkaarten enz. Erg leuk om te bekijken, waar velen gebruik van maken. Volgende maand zal Wim Bok het showbord voor zijn rekening nemen.

Veiling. Invaller Wim Hulshof heeft het tempo er goed inzitten en 115 van de kavels (81,5%) veranderd van eigenaar, met als prachtige omzet € 576,95. Het nieuwe programma van Robert werkt voortreffelijk en het eindresultaat kan binnen enkele minuten na afloop al worden uitgeprint!

Verloting. Dominique Raap en Willem Overboom zijn alle beschikbare loten weer kwijtgeraakt en velen halen de gewonnen prijzen bij Rinus van der Ark op.

Aanwezigheid prijzen. John Duin en Ed Hoes worden uit de namen van aanwezigen uitgeloot en kunnen hun prijzen ophalen.

Sluiting. Om 21.50 u. sluit Adrie Laan de vergadering, dankt allen voor aanwezigheid en hoopt dat we elkaar volgende maand weer kunnen treffen. Aansluitend gaan de kopers de door hen gekochte kavels betalen en ophalen.

Jan van Vliet, secretaris


Notulen van de bijeenkomst op 4 oktober 2021 in de Huesmolen te Hoorn. Aanwezig: 42 leden + Wil Hulshof + 1 gast

Opening. Voorzitter Adrie Laan is blij weer in ons midden te zijn en heet allen welkom op onze bijeenkomst, waar tevens de door Corona vertraagde Jaarvergadering een belangrijk onderdeel zal vormen. Een speciaal woord van welkom voor de heer Piet van der Gulik uit Andijk. Een verzamelaar van zegels van de hele wereld, dus die moet zich snel thuis kunnen voelen binnen onze vereniging.

Notulen bijeenkomst 6 september 2021. Deze zijn, als de laatste maanden gebruikelijk, te lezen op de website van de vereniging. Omdat er geen op-of aanmerkingen zijn worden ze onveranderd goedgekeurd.

N.a.v. de notulen. Jan van Vliet heeft goed bericht over Ed Hoes uit Anna Paulowna. Na een geslaagde bypassoperatie is hij weer thuis. In november hoopt hij weer in ons midden te kunnen zijn.

Mededelingen. Het bestuur stelt voor om het maandblad van onze vereniging op te heffen. Net als we dit jaar al gewend zijn, ontvangt elk lid de lijst met te veilen kavels bijtijds per email óf per post. Alle andere van belang zijnde berichten worden op de website geplaatst. Voor het stoppen met het maandblad zijn meerdere reden: De adverteerders, die voorheen ruim de helft van de kosten opbrachten, zijn nog slechts beperkt tot één. Maar de distributie van het blad én de bezorging ervan door enkele leden is kwetsbaar. Verzending per post is een optie, maar wel een kostbare. De contributie moet dan met € 20,- per jaar, per lid omhoog. Als compensatie voor de besparing door het stoppen van het clubblad voor de club, gaat de contributie per 1 januari a.s met € 5,- per jaar omlaag naar € 33,- per jaar, incl. Filatelie, respectievelijk € 13,- per jaar zónder dit blad. De aanwezigen gaan unaniem akkoord met het voorstel. Verzoek om bij het bestellen van de consumptie voor in de pauze, s.v.p. met gepast geld te betalen. Zorgt voor een betere doorstroming bij binnenkomst. Adrie vraagt voor de veiling speciale aandacht voor de kavels 41 + 42. Die treffen we niet vaak aan op onze veilingen, m.a.w. een buitenkans!

Jaarverslag 2020 van de secretaris. Als bijlage bij de uitnodiging heeft men die ontvangen. Ook hier zijn geen op- of aanmerkingen, dus worden ze aldus vastgesteld.

Jaarverslag 2020 van de penningmeester. Wim Hulshof geeft aan dat hij een begroting voor 2021 achterwege heeft gelaten. Dit doordat de aanvankelijk geplande inkomens en uitgaven volledig achterhaald zijn. Hij beperkt zich dus tot de cijfers 2020. Een apart jaar met door de Corona, zowel minder inkomsten als uitgaven. Het jaar is afgesloten met een bescheiden positief resultaat van € 233,- en het Eigen Vermogen per 31-12-2020 bedraagt nu € 9.435,–. Vragen n.a.v. de resultatenrekening zijn er niet. Wim Evers complimenteert Wim, c.q. de vereniging met de cijfers en stelt dat de reserves gelijk zijn aan bijna 5 jaar aan contributie inkomsten!. Hij doet de suggestie als vereniging te gaan adverteren om nieuwe leden te krijgen. Secretaris Jan van Vliet geeft hierop een reactie. In de afgelopen jaren is er veel werk gemaakt van zgn. ‘free-publicity’ in de couranten die in ons werkgebied verschijnen. Dit heeft in de loop van de jaren heel wat nieuwe belangstellenden getrokken, waarvan plm. 85% á 90% daadwerkelijk lid zijn geworden. Het is de bedoeling zodra alles weer ‘normaal’ is dit weer op te pakken. Adverteren zelf is behoorlijk prijzig en resultaat is moeilijk meetbaar. Afsluitend verrast Wim ons allen, inclusief het bestuur, met de mededeling dat hij bij de e.v. jaarvergadering, vermoedelijk april 2022, niet herkiesbaar zal zijn en de vereniging op zoek moet gaan naar een nieuwe penningmeester.

Verslag van de kascommissie. Dick Ahles voert het woord, mede namens Willem Overboom, die vanavond die niet aanwezig kan zijn. Zij hebben geconstateerd dat de boekhouding door de penningmeester met zorg is bijgehouden. De opstelling van resultatenrekening en balans wijkt iets af t.o.v. 2019 als gevolg van een advies van de vorige kascommissie. Zij adviseren de leden de penningmeester en het bestuur te dechargeren over de administratie over het verenigingsjaar 2020.

Benoeming nieuw lid + reserve lid van de kascommissie. Als opvolger voor Willem Overboom zal Ton Janssen, de commissie completeren. Nico Waalkes is bereid, zonodig, als reserve-lid beschikbaar te zijn.

Bestuursverkiezing. Omdat Adrie Laan zelf aftredend is neemt Secretaris Jan van Vliet bij dit agendapunt even de leiding over. Op de oproep om tegenkandidaten heeft hij geen enkele reactie ontvangen, m.a.w. onze voorzitter wordt herbenoemd voor een periode van 3 jaar, onder applaus van de aanwezigen.

Jubilarissen. Liefst 4 van onze leden zijn dit jaar 25, resp. 40 jaar lid van de vereniging. Gerrit van Heumen en Henny van der Meulen, beide zeer trouwe bezoekers van onze vereniging ontvangen lovende woorden van de voorzitter + een mooi certificaat + een mooi album. Hans Geertman, 40 jaar lid, kan helaas niet aanwezig zijn en Wim Hulshof zal hem het certificaat + album thuis bezorgen. Bodo van Amersfoort, 25 jaar lid, verblijft langdurig in het buitenland maar hoopt in januari 2022 op de bijeenkomst aanwezig te kunnen zijn. Hier zal dus later aandacht aan worden gegeven.

Rondzending. Voor het 3e jaar op rij is dat in zeer goede handen van Inge Wiebes. De omzet is in die jaren behoorlijk toegenomen, maar het aantal deelnemers is voor verbetering vatbaar. Slechts 30% van de leden neemt er aan deel. We zijn Inge bijzonder dankbaar voor de plezierig omgang met de deelnemers en de perfecte administratieve verwerking.

Rondvraag. Adrie Laan heeft per abuis bij de opening nagelaten stil te staan bij het overlijden van 2 van onze leden, t.w. Gerard Wammes eind augustus en op 6 september Peter Ootes. In verband met zijn hoge leeftijd en gezondheid kwam Gerard al geruime tijd niet meer op onze bijeenkomsten en ook Peter Ootes kwam, door zijn broze gezondheid en veelvuldige ziekenhuisopnames, slechts sporadisch. De aanwezigen gaan staan en zijn gedurende 1 minuut stil. Theo Schrever spreekt zijn waardering uit voor Wim Hulshof en Jan van Vliet voor het vlekkeloos verlopen van de veilingen en verlotingen bij de afwezigheid van de voorzitter. Henny van der Meulen vraagt om voortaan bij kavels van 1 land, de kavels op volgorde van catalogusnummers op te voeren. Dat zoekt een stuk gemakkelijker Vervolgens sluit Adrie Laan de jaarvergadering, is er pauze waarin iedereen zijn gratis aangeboden consumptie kan nuttigen en vervolgen we straks met de veiling en verloting.

Showbord. Dick Ahles heeft een leuk oud mini-album ter beschikking gekregen van een verzamelaar uit 1897, de heer Adje de Neeve. Met daarbij ook correspondentie met andere verzamelaars uit meerdere landen. Het is niet kostbaar, maar wel erg leuk om dit te kunnen inzien. Hij krijgt applaus voor de presentatie en velen nemen een kijkje. In november vult Ton Drost het bord, december neemt Wim Bok dat voor zijn rekening en in januari 2022 opnieuw Dick Ahles.

Veiling. Voor de aangeboden kavels is bijzonder veel belangstelling, al blijft de exclusieve kavel 41 onverkocht. Na levendige biedingen krijgen liefst 127 van de 144 kavels (88,2%!) een nieuwe eigenaar en de omzet bedraagt €573,50.

Verloting. In de pauze zijn alle beschikbare loten weer verkocht door Nel Tieken en Jim Reus. Rinus van der Ark raakt de prijzen en prijsjes vlot kwijt en het blijft wonderlijk dat sommige aanwezigen wel met 4 of 5 prijsjes naar huis kunnen gaan!

Aanwezigheidsprijzen. De namen van Piet Mantel en Wouter Rijksen worden door Rinus uit ‘de hoge hoed’ getoverd en zij nemen hun prijs in ontvangst.

Sluiting. Rond 22.30 u. bedankt de voorzitter alle aanwezigen. Secretaris Jan van Vliet vraagt de Raboklanten/-leden onder ons, hun stem uit te brengen tijdens de Rabo ClubSupport, omdat dat ruim € 6,- per stem zal opbrengen. Vervolgensroept hij, op volgorde van biednummer, de kopers op hun kavels af te rekenen en in ontvangst te nemen.

Jan van Vliet, Secretaris.


Notulen van de bijeenkomst op 6 september 2021. Aanwezig 36 leden + Wil Hulshof.

Opening. Omdat Adrie Laan er vanavond niet is (Zoals het nu lijkt is hij in oktober weer aanwezig!) opent Wim Hulshof de bijeenkomst met een hartelijk welkom.

Mededelingen. Helaas ontbreekt ook vanavond een microfoon, dus excuses voor evt. moeilijke verstaanbaarheid. – Wim heeft een enkele correctie te melden rond de veilinglijst – Ons lid Ed Hoes uit Anna Paulowna ligt in het ziekenhuis in Alkmaar, in afwachting van een bypass operatie in het A.M.C. Amsterdam. Alle bijzonderheden zijn te vinden op de website. – De notulen van onze bijeenkomst in augustus zijn, als gebruikelijk de laatste maanden, te vinden op de website. Vragen/opmerkingen erover melden bij de secretaris. – Meerdere leden hebben kavels voor a.s. veilingen afgegeven. Ook die van ú zien we graag tegemoet!

Presentatie Dick Ahles over de Website. De vernieuwde website is sinds eind vorig jaar in gebruik en velen hebben er – al of niet geregeld – een kijkje genomen. Dick geeft een toelichting rond het gebruik van de website en antwoord op enkele vragen. Ook hier ontbreekt helaas de microfoon en kan hij slechts van een klein scherm gebruik maken, waardoor het gepresenteerde soms moeilijk te volgen is. Afsluitend deelt hij een handige flyer uit voor vragen en opmerkingen. Hij krijgt applaus voor zijn presentatie.

Showbord. Willem Overboom was 40 jaar in dienst van DEEN en werd verrast met velletjes persoonlijke zegels. Hij geeft een korte toelichting op zijn carrière

Veiling. Ad van Berkel is weer op zijn vertrouwde plek en na een heel stroeve start van de verkopen ziet hij toch weer kans om 103 van de kavels (73%) van eigenaar te laten veranderen. De totale omzet bedraagt € 368,80.

Verloting. In de pauze zijn Corina Blokker en Willem Overboom weer bijna alle loten kwijtgeraakt en na de veiling maakt Rinus van de Ark velen blij met één of meer kaveltjes.

Aanwezigheidsprijzen. Kees Overtoom en Dominique Raap (alwéér…!) zijn deze maand de gelukkigen.

Sluiting. Even voor 22.00 u. bedankt Wim alle voor hun aanwezigheid en ziet hen graag terug op 4 oktober. De kopers van kavels worden vervolgens door Jan van Vliet opgeroepen om de gekochte kavels te betalen en af te halen.

Jan van Vliet, Secretaris.


Notulen van de bijeenkomst op 2 augustus 2021. Aanwezig: 24 leden + Wil Hulshof.

Opening. Wim Hulshof opent even na 20.00 u. de bijeenkomst. Er is helaas geen geluids-versterking aanwezig, dus zal hij proberen wat luider te spreken. Met de gezondheid van voorzitter Adrie Laan gaat het nog niet geweldig, maar we hopen dat hij er in september wel weer bij kan zijn. Een speciaal welkom voor Mario Renooij uit Enkhuizen en Wouter Rijksen uit Blokker. Beide zijn al sinds resp. december 2020 en februari 2021 lid, maar nog niet eerder in de gelegenheid geweest onze bijeenkomst bij te wonen.

Mededelingen. Omdat zowel Ad van Berkel, Rinus van der Ark als Arjen Hulshof er vanavond niet zijn, worden hun taken vanavond overgenomen door resp. Wim Hulshof, Jan van Vliet en Dick Ahles. – Van één van onze leden hebben we plm. 25 blanco rondzendboekjes ontvangen. Belangstellenden kunnen zich bij Wim melden. – Goed nieuws: de Verzamelaarsbeurs in de Weere gaat weer van start op 4 september. Vooraf aanmelden bij Tiny Koopmans is verplicht! (p.koopmans2@quicknet.nl of 0229-582544) – Will Evers heeft een bijzonder boekwerk met interessante ‘weetjes’ rond de Postwereld in Nederland + de Zaanstreek ter inkijk bij zich – Kavels voor de verkoop blijven welkom, maar bij voorkeur geen albums. Daarvan heeft Wim er nog 10-tallen voor de veilingen in voorraad.

Verslag bijeenkomst 5 juli. Deze heeft u kunnen vinden op de website en wellicht zelfs gelezen! Niemand heeft op- of aanmerkingen, dus deze worden onder dank aan de secretaris, onveranderd vastgesteld.

Showbord. Heleen van Alphen heeft een thematische presentatie (Een mooi ‘schilderij’..!) gemaakt van treinen op postzegels, enveloppen en stempels. Velen nemen een kijkje in de pauze.

Veiling. Ondanks het wat mindere aantal bezoekers is er veel belangstelling voor de kavels. In totaal worden er 110 van de 141 (78%) verkocht, voor een totaal bedrag van € 421,25.

Verloting. Omdat zowel Jim Reus als Willem Overboom er vanavond niet zijn werd de verkoop in de pauze door Piet Mantel en Jan van Vliet gedaan. En de laatste raakt in een snel tempo de 35 beschikbare prijzen en prijsjes kwijt. Opvallend dat de 2 ‘nieuwe’ leden Mario Renooij en Wouter Rijksen elk met 3 prijsjes naar huis mogen gaan!

Aanwezigheidsprijzen. Voor de 2e maand in successie krijgt Jacqueline de Boer opnieuw één van de aanwezigheidsprijzen. Jack Boon is de 2e gelukkige.

Sluiting. Even na 22.00 u. bedankt Wim de leden voor hun aanwezigheid, wenst hun wel thuis en graag tot in september. Aansluitend worden de kopers van de kavels, op volgorde van hun biednummer, uitgenodigd om de gekocht kavels te betalen en in ontvangst te nemen.

Jan van Vliet, Secretaris.


Notulen van de bijeenkomst op 5 juli 2021. Aanwezig 28 leden + Wil Hulshof.

Opening. Omdat voorzitter Adrie Laan i.v.m. zijn gezondheid de zomermaanden rust neemt, opent Wim Hulshof de bijenkomst en heet allen welkom. Hij hoopt van harte dat Adrie in september weer aanwezig zal kunnen zijn. Ook een warm welkom voor Doeke Gansevoort, die het al weer aandurft om in ons midden te zijn. Fijn dat je er weer bent!

Mededelingen. Omdat Arjen, de zoon van Wim, onverwachts verhinderd is, zal Dick Ahles de gegevens van de veilingverkoop in de laptop verwerken. Dit omdat Wim zelf veilingmeester Ad van Berkel moet vervangen. – In september zal Dick Ahles een toelichting geven op de Website, met alle gebruiksmogelijkheden – De notulen van de bijeenkomst in juni zijn op de website te lezen omdat de Post-Hoorn op zijn vroegst in september zal uitkomen. – Rond de veiling 2 opmerkingen: Kavel 17 is niet postfris maar met plakker en de inzetprijs bij kavel 139 is € 15,00 i.p.v. € 5,00 – Liefhebbers die op 2 augustus aanwezig willen zijn, kunnen zich bij de secretaris melden – Kavels bestemd voor verkoop via onze veilingen zijn van harte welkom. Liever niet albums e/o dozen, want die zijn al in grote mate aanwezig en daardoor dan ook niet snel geveild worden.

Veiling. Wim Hulshof heeft het tempo er goed in en 102 ( 72,3%) van de 141 kavels verwisselen vanavond van eigenaar. De omzet komt uit op € 521,30

Verloting. Willem Overboom en Jim Reus raken weer heel wat loten kwijt, maar door het wat minder aantal aanwezigen raken ze niet uitverkocht. Ook bij de verloting is er sprake van een vervanger: Wil Hulshof roept de nummers op alsof het haar dagelijkse werk is.

Aanwezigheidsprijzen: Jacqueline de Boer en Dick Ahles worden door Wil Hulshof getrokken en mogen hun prijs ophalen.

Sluiting. Rond 22.15 u. sluit Wim Hulshof de vergadering en hoopt ons in augustus of anders in september weer te zien. Jan van Vliet roept vervolgens de kopers van kavels, één voor één op om af te rekenen en hun kavels in ontvangst te nemen.

Jan van Vliet, Secretaris.


Notulen van de bijeenkomst op 14 juni 2021. Aanwezig: 36 leden.

Opening. Voorzitter Adrie Laan is erg blij dat we na ruim 6 maanden eindelijk weer bijeen mogen komen en verwelkomt een ieder – In het bijzonder Willem Overboom, die na zijn Corona-besmetting gelukkig weer in ons midden is – Een ieder is op de hoogte van het overlijden van ons trouwe lid Frans van Langen op 4 april dit jaar. Hij sorteerde altijd de kavels op de tafels uit en hielp met de verkoop van de loten. Op verzoek gaan de leden staan en zijn een minuut stil om hem te gedenken – Hij verwelkomt 2 nieuwe leden, t.w. de heer Ed Hoes uit Anna Paulowna en Will Evers uit Hoorn. Hopelijk voelen zij zich snel thuis binnen onze vereniging. Een 3e nieuw lid, de heer Wouter Rijksen uit Blokker zou vanavond aanwezig zijn, maar is i.v.m. zijn gezondheid vanavond verhinderd – Doeke Gansevoort herstelt gelukkig voorspoedig en hoopt op korte termijn weer aanwezig te kunnen zijn – Ook Theo Schrever is na ruim 1 jaar weer in ons midden! – Tenslotte: Het gaat in ons land beter wat Corona betreft maar denk ook vanavond aan de geldende regels!

Mededeling. De schriftelijke veiling van eind mei was redelijk succesvol. Ondanks dat het een zgn. ‘blinde’ veiling was, werden 65% van de kavels verkocht. – Op de inventarisatie of er behoefte is om in juli, resp. augustus extra ledenbijeenkomsten te organiseren, zijn tot nu toe ruim 20 aanmeldingen binnengekomen. (Tijdens de bijeenkomst groeit dit tot 27 aan) Op korte termijn hoort u of deze bijeenkomsten zullen doorgaan. – De jaarvergadering zal vermoedelijk in september of oktober worden vastgesteld – Voor het succesvol organiseren van onze avonden is dringend behoefte aan meer vrijwilligers. Het huidige aantal is onvoldoende en maakt ons kwetsbaar. Spontaan geven Jack Boon en Willem Overboom aan beschikbaar te zijn. Prachtig, maar meer vrijwilligers blijft een wens.- Tenslotte geeft de voorzitter door dat kavel 142 aan de veiling is toegevoegd en geeft enkele kleine wijzigingen bij enkele kavels door.

Notulen 7 december 2020. Niemand heeft de inhoud hiervan nog paraat, maar deze worden onveranderd goedegekeurd.

Rondvraag. Theo Schrever spreekt zijn dank uit aan het bestuur voor het organiseren van de schriftelijke veiling eind mei. Piet Mantel geeft nog eens aan dat hij met elke zegel, voorzien van een perfin, erg blij is.

Showbord. Niemand had zich hier voor aangemeld. Aanmeldingen voor komende bijeenkomsten zijn van harte welkom.

Veiling. Onze veilingmeester is het vak gelukkig nog niet verleerd. Ook is te merken dat we lang geen veilingen hebben gehad. Liefst 124 van de 142 kavels (ruim 87%…!) vinden een nieuwe eigenaar. De totale omzet is € 545,10.

Verloting. Jim Reus en Willem Overboom raken in no-time alle loten kwijt en de rond 35 prijzen en prijsjes vinden gretig aftrek.

Aanwezigheidsprijzen. Jack Boon en Ryan Sijm zijn deze maand de gelukkigen en halen hun attentie bij Rinus van der Ark op.

Sluiting. Even na 21.30 sluit Adrie Laan de bijeenkomst. Wellicht zien we elkaar opnieuw in juli e/o augustus en anders in ieder geval in september. Voor zover van toepassing wenst hij ons een goede vakantie en zomer toe Aansluitend rekenen de leden die kavels hebben gekocht dit bij de bestuurstafel af.

Jan van Vliet, Secretaris.