Notulen clubbijeenkomsten 2023

      Geen reacties op Notulen clubbijeenkomsten 2023

Verslag ledenbijeenkomst Postzegelvereniging de Post0-Hoorn op 4 december 2023 in de Huesmolen in Hoorn.

Aanwezig: 47 leden + 1 gast uit Slowakije + Robert Schuitemaker. Afwezig m.k.: Dick Ahles, Corina Blokker, Nico Boon, Robert Bosch, Jack Burger, Harrie en Miriam Driessen, Caroline Mooy en Dominique Raap.

Opening. Om 19.45 u. opent Wim Hulshof de bijeenkomst met een hartelijk welkom tot de vele aanwezigen en met name Robert Schuitemaker, voor eventuele hulp bij het verwerken van de veilingaankopen.f

Mededelingen. Van een anonieme sponsor heeft Wim 3 pakken met overheerlijke speculaas gekregen, die in de pauze verorberd mogen worden! – Door oplettende leden is bij een aantal kavels ontdekt dat die afwijken van de veilinglijst. Inzenders, lét erop, want het is Uw verantwoordelijkheid! – Wim geeft het verzoek van onze afwezige penningmeester door om a.u.b. de contributie voor 2024 niét nu al te betalen, maar graag in januari 2024. Door de verhoging van het abonnement op het blad Filatelie komt dat in totaal op € 38,00. Uitsluitend het lidmaatschap van de Post-Hoorn kost € 13,00.

Verslag 6 november 2023. Bij gebrek aan op- of aanmerkingen worden ze onveranderd vastgesteld, met dank aan de secretaris.

Showbord. Hans Verhoeven zijn presentatie is eenvoudig: slechts enkele albums. Maar zijn toelichting is zéér interessant en indrukwekkend: Hij spaar ‘vogeltjes’ op postzegels. Elk vogeltje (mannetjes, vrouwtjes, jongen of eieren) vertelt een verhaal. Hans zoekt bij elke zegel een zo goed mogelijk bijpassende afbeelding. Verder moet de afbeelding van het betreffende land uit de leefomgeving van het dier zijn. Dus geen vogel op een Nederlandse zegel, die hier nog nooit is voorgekomen. En ja er zijn vele soorten. We realiseren ons bijvoorbeeld niet dat er bijvoorbeeld liefst 92 soorten IJsvogels zijn!. Hans krijgt een warm applaus en velen nemen een kijkje in de albums. In januari 2024 verzorgt Clazien Visser het showbord, in februari Willem Overboom en in maart Jantien Koning.

Rondvraag. Eén van de leden vraagt of de verslagen van deze bijeenkomsten op de Website geanonimiseerd kunnen worden. De enige oplossing lijkt het om die achter het wachtwoord te gaan beschermen. Het bestuur komt hier op terug.

1e deel van de Veiling. Er is weer veel belangstelling voor de kavels, die op een enkele na, allemaal nieuwe eigenaars krijgen.

Pauze. Sint Nicolaas heeft tot verassing een cadeautje voor iedereen achtergelaten, die – hoe kan het anders – alles met Postzegels verzamelen te maken heeft. – Tiny Koopmans en Wim Overboom hadden met gemak meer loten kunnen verkopen, maar ja, op is op….

2e deel van de Veiling. Ook voor de resterende kavels is een grote belangstelling. Aan het eind blijkt dat liefst 129 van de 150 kavels (86%) verkocht zijn, voor een top-omzet van liefst € 638,90! Kees Overtoom toont zich een waardig vervanger van Dick Ahles en de hulp van Robert Schuitemaker was gelukkig niet nodig!

Verloting. Na de gebruikelijke aanmaning tot leden om te kunnen beginnen, raakt Rinus weer lekker vlot de beschikbare prijzen en prijsjes kwijt.

Aanwezigheidsprijzen. Hans van der Staaij en René Valentijn worden de gelukkige eigenaar van een leuk kavel.

Sluiting. Om 21.40 u. komt er weer een einde aan een gezellige en leuke postzegelavond. Wim wenst namens het bestuur een ieder gezellige en goede feestdagen, een mooie en veilige jaarwisseling en ziet ons graag op 8 januari 2024 (Let op: 1 januari is de Huesmolen gesloten….!) weer terug. Aansluitend worden de kopers van 1 of meerdere kavels opgeroepen om af te rekenen en hun nieuwe aanwinst(en) in ontvangst te nemen. De zaal wordt ondertussen weer in de oorspronkelijke staat gebracht en even na 22.00 u. doet Wim Hulshof het licht uit en de deur achter zich dicht.

Jan van Vliet, secretaris.


Verslag Ledenbijeenkomst Postzegelvereniging de Post-Hoorn op 6 november 2023,

Aanwezig 50 leden + 1 partner. Afwezig met bericht : Robert Bosch, Jack Burger, Kees Overtoom en Theo Schrever.

Opening. Even na 19.45 u. heet Wim Hulshof iedereen hartelijk welkom. Hij is blij met opnieuw een grote opkomst, liefst 50 leden en geeft door dat onze gast van vorige maand, de heer Adrie Zijp zich zojuist heeft aangemeld als nieuw lid!

Mededelingen. Door een verheugende toename van het aantal deelnemers aan het rondzendverkeer is het aantal wijken uitgebreid van 3 tot 4! Nieuwe deelnemers blijven van harte welkom. – De opbrengst van de Rabo Club Support actie heeft het prachtige bedrag van € 181,06 opgeleverd. Ruim het dubbele t.o.v. 2022.! Alle stemmers op de Post-Hoorn hartelijk dank! – De Regio 3 veiling afgelopen zaterdag trok een teleurstellend aantal bezoekers. Van onze vereniging telden Kees Overtoom en Wim Hulshof verder slechts 1 lid van de Post-Hoorn! Ook het aantal verkopen bleef achter bij de verwachtingen. René Valentijn merkt op dat het aantal kavels z.i. veel te groot is, m.a.w. het kost je de hele dag. Er komt nog een na-verkoop van de overgebleven kavels. – Er is een voorstel gedaan de zaal anders in te delen. Niet meer in de vertrouwde U-vorm maar met allemaal losse tafels met 4 of 6 stoelen, waardoor je gemakkelijker naar leden aan andere tafels kunt lopen. Een overgrote meerderheid kiest voor handhaving van de U-vorm. – Het abonnementsgeld voor het blad Filatelie stijgt in 2024 van € 22 Euro naar € 25 m.a.w. leden met Filatelie zijn volgend jaar in totaal € 38 kwijt. Het ‘normale’ lidmaatschap van de Post-Hoorn blijft € 13,00 in 2024. – Onze vereniging heeft een prachtige Website, maar onze Webmaster Dick Ahles heeft een vervanger nodig bij zijn afwezigheid bij vakantie, ziekte o.i.d. Wie heeft er kennis van Word Press e/o heeft interesse daarin door Dick vertrouwd mee gemaakt te worden? Bestuurslid Heleen heeft interesse, maar het zou plezierig zijn wanneer er ook een wat jonger lid zich beschikbaar stelt. Dick is graag bereid je wat meer over het werken met Word Press uit te leggen.

Verslag 2 oktober 2023. Omdat er geen opmerkingen over zijn worden ze aldus vastgesteld.

Showbord. Ed Hoes is niet alleen een verwoed ’postzegelaar’ maar ook een groot schaakliefhebber. Zijn showbord + de tafel ervoor is dan ook gevuld met meerdere velletjes met schaakstukken en 2 dikke albums met zegels rond het thema ‘Schaken’. Ook heeft hij een schaakspel uit Mexico uitgestald, die de Maja’s, de oorspronkelijke bewoners toont + als tegenstanders de Spaanse veroveraars. Hij krijgt een warm applaus voor zijn humorvolle uitleg + de getoonde zegels – In december neemt Hans Verhoeven het showbord voor zijn rekening nemen. Liefhebbers voor de maanden erna kunnen zich bij Wim of Jan melden.

1e deel van de veiling. Van de 1e 45 kavels ziet Ad kans er liefst 42 te verkopen, voor een bedrag van € 226,10.

Pauze. Nel Tieken en Piet Mantel raken in ‘no-time’ alle beschikbare loten kwijt. Verder bekijken velen het showbord van Ed en worden er weer veel consumpties aan de bar afgenomen.

Rondvraag. Wim betrapte zichzelf erop de rondvraag voor de pauze te hebben vergeten. Vandaar als nog. Dat blijkt voor de leden geen groot gemis te zijn, want niemand heeft iets te melden.

2e deel van de veiling. Voor de resterende ruim 100 kavels is wat minderbelangstelling als voor de pauze, maar met in totaal 84% verkopen voor € 533,80, door liefst 31 van de aanwezige leden, zijn we ‘dik’ tevreden.

Verloting. Het kost Rinus wat moeite om met de verloting te kunnen beginnen, want meerdere leden vergapen zich rond de beschikbare prijzen. Maar na de start worden de prijzen weer snel opgehaald door de gelukkigen. En het blijft opvallend dat sommige leden prijzen blijven ophalen…..

Aanwezigheidsprijzen. Thijs de Gooijer en Floris Ruiter worden deze maand door Rinus uit ‘de hoge hoed’ getoverd.

Sluiting. Om 21 u.37 m komt er weer een einde aan een gezellige avond en stellen de grote rij met kopers zich op om hun kavels af te rekenen. Wim hoopt ons allen op 4 december a.s. weer te zien. Velen assisteren vervolgens met het opruimen van de tafels en stoelen.

Jan van Vliet, secretaris.


Verslag Ledenbijeenkomst Postzegelvereniging de Post-Hoorn op 2 oktober 2023 in de Huesmolen.

Aanwezig: 45 leden + 1 gast Afwezig m.k.: Jack Burger, Dick de Grooth, Rein Kuijsten, Jim Reus, Sjef Vriend en Nico Waalkes.

Opening. Voorzitter a.i. Wim Hulshof heet allen welkom en is blij met de grote opkomst. Een speciaal welkom voor de heren Ton van Beest uit Hoorn en Peter Menger uit Hem, die vanavond voor het eerst in ons midden zijn én zich als nieuwe leden hebben aangemeld! Ook een welkom aan de heer Adri Zijl, lid van onze collega-club in Hoorn, die een kijkje bij ons komt nemen.

Mededelingen. Vorige maand was de heer Hans Verhoeven uit Bovenkarspel te gast en ook hij heeft zich de afgelopen maand als nieuw lid van de vereniging aangemeld! – Ons oud-lid Meindert Vriend, vader van Sjef, is afgelopen donderdag op de leeftijd van 97 jaar, overleden. – Op 4 november a.s. zal de grote ‘Regio 3 veiling’ worden gehouden in Alkmaar. Kees Overtoom vraagt om vrijwilligers die die dag assistentie willen verlenen. Voor leden die niet aanwezig kunnen zijn, maar wel schriftelijk biedingen willen uitbrengen, zijn Kees en Wim bereid de eventueel gekochte kavels mee naar Hoorn te nemen. Graag even van te voren hierover met hen contact opnemen. Alle bijzonderheden zijn te lezen op de website www.regio3veiling.nl – Will Evers heeft vorige maand een map van iemand meegekregen maar weet niet meer van wie? Een direct opgestoken hand brengt helderheid! – Penningmeester Dick Ahles vraagt om de contributie voor 2024 graag pas in januari 2024 over te maken en niét al de komende tijd. Dat scheelt hem veel werk rond de jaarafsluiting. – Tiny Koopmans nodigt iedereen uit voor de ruilbeurs a.s. zaterdag in het Dorpshuis in Abbekerk. Vanaf 11.30 u. ben je welkom.

Verslag 4 september 2023. Omdat niemand vragen of opmerkingen heeft, worden ze onveranderd goedgekeurd.

Showbord. Clazien Visser heeft voor haar presentatie gekozen voor Dieren en dan met name de relatie tussen mens en dier. Zoals enerzijds huisdieren en anderzijds lastdieren. Zij krijgt applaus voor haar presentatie. In november a.s. zal Ed Hoes het showbord voor zijn rekening nemen. Bij het uitblijven van een aanbod december voor haar/zijn rekening te nemen, vraagt Jack Boon zich af om het nog wel zin heeft om met het showbord door te gaan. Het bestuur denkt van wel maar wellicht dat er niet altijd elke maand een presentatie is.

1e deel veiling. In een als gebruikelijk lekker vlot tempo, worden de 1e 45 kavels voor de pauze te koop aangeboden.

Pauze. Willem Overboom en Theo Schrever raken in no-time alle beschikbare loten kwijt en moeten zelfs enkele leden teleurstellen!

2e deel veiling. Voor de resterende kavels is er, in verhouding, wat minder belangstelling. Desondanks vinden 103 van de 149 kavels (ruim 69%) een nieuwe eigenaar en bedraagt de omzet € 448,30.

Verloting. Rinus maakt weer veel leden blij met een grotere of een kleinere postzegelprijs.

Aanwezigheidsprijzen. De gelukkigen deze maand zijn Nico Boon en Gerrit van Heumen.

Sluiting. Wim bedankt de leden voor hun aanwezigheid, ziet hen graag op 6 november, of wellicht a.z. zaterdag, terug en sluit de vergadering. De kopers reppen zich naar voren om af te rekenen en de kavel(s) in ontvangst te nemen. Even voor 22.00 u. verlaten de bestuursleden als laatste de zaal en kan het licht uit.

Jan van Vliet, secretaris.


Verslag Ledenbijeenkomst Postzegelvereniging de Post-Hoorn op 4 september 2023 in de Huesmolen.

1 Aanwezig: 41 leden, 1 gast en Ati van der Starre, de vrouw van Adri van der Starre.
Afwezig met kennisgeving: Corina Blokker, Nico Boon, Harrie en Mirian Driessen, Peter deGroot, Hans Kapel, Floris Ruiter en Clazien Visser.

2. Opening: Wim Hulshof verwelkomt allen en is blij na 3 maanden weer veel trouwe bezoekers welkom te mogen heten. Daarnaast fijn om Ton Drost weer in ons midden te hebben, als gast de heer Hans Verhoeven uit Bovenkarspel en Ati van der Starre, die Adrie na zijn val en meerder operaties, behulpzaam is.

3. Mededelingen: – Ons lid Ed Hoes gaat ‘meedraaien’ met het bestuur. Begin 2024 beslissen we of hij definitief zitting gaat nemen in het bestuur en zo ja, dan op de jaarvergadering worden voorgesteld als beoogd voorzitter van de Post-Hoorn.
– Deze maand telt de veiling 162 kavels. Dat de komende maanden zullen er wellicht meer kavels worden aangeboden i.p.v. de gebruikelijke 144. Op de veilinglijst geeft Wim een kleine correctie door bij kavel 101 + 119.
– het ‘smoelenboek’ staat al weer even op de website van de Post-Hoorn online. Mensen die nog niet op de foto zijn geweest kunnen zich melden bij de Webmaster Dick of mailen voor plaatsing op de site. (webmaster@depost-hoorn.nl).
– kavels voor de regionale veiling op 4 november in Alkmaar kunnen nog tot de 15de bij ons lid Kees Overtoom worden ingebracht.
– een aantal leden hebben op de oproep om de dubbele albums mee te nemen naar de verenigingsavond gehoor gegeven. Mooi, maar het kan nog beter! Dus op de volgende avond ……!
– Tenslotte: vanaf vandaag kunt u, als u kant bent én lid van de Rabobank West-Friesland Oost, weer uw stem uitbrengen bij de RaboClubSupport op onze vereniging. Elke stem is plm. 6 euro waard! Deze week krijgt u van de secretaris een ‘reminder’ om te stemmen met de stappen die daar voor moet nemen. Lijkt allemaal wat ingewikkeld, maar is in 1 minuut geregeld.

4. Verslag 5 juni 2023. Wanneer u het nog niet gelezen heeft, het staat op de website. Ze worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd, onder dankzegging aan de secretaris.

5. Showboard. Jacqueline de Boer toont een deel van haar collectie. O.a. een aantal FDC’s., treinzegels, een speciale catalogus en een leuk boek met ‘postzegels ‘als rode draad. Velen nemen een kijkje, en Jacqueline krijgt applaus voor haar inbreng. Volgende maand verzorgt Clazien Visser het Showboard.

6. Rondvraag: hier maakt niemand gebruik van.

1ste deel veiling: Voor de pauze raakt veilingmeester Ad van Berkel de 1ste 50 kavel bijna allemaal kwijt!.

Pauze. Niet alleen nemen velen een kijkje bij het Showbord, maar men haalt consumpties bij de bar, ruilen onderling zegels, maken een praatje en men krijgt de gelegenheid om lotjes te kopen bij, ditmaal, Jack Boon en Theo Stam.

2de deel veiling: In een vlot temp werkt Ad zich door de resterende 112 kavels door, waarvan het grootste deel een nieuwe eigenaar krijgt. In totaal worden van de 162 kavels er 131 (81%) verkocht voor in totaal liefst €563,20.

Verloting: De plm. 35 prijzen vinden weer gretig aftrek, waarbij het opviel dat een zekere ‘W.H. uit Hoorn’ kans ziet om zowel de 1ste als de 3de prijs te winnen!

Aanwezigheidsprijs: Ineke Hauser en Rein Kuijsten mogen deze maand van Rinus van Ark een mooi kavel in ontvangst nemen.

Sluiting: Even na half 10 sluit Wim de bijeenkomst, wenst aleen een wel thuis en graag tot ziens op 2 oktober 2023. Terwijl een flink aantal leden helpt om de zaal weer in de oorspronkelijke statt terug te brengen, roept Jan van Vliet de kopers 1 voor 1 op om de bemachtigde kavels af te rekenen en in ontvangst te nemen.

Jan van Vliet, secretaris.


Verslag Ledenbijeenkomst Postzegelvereniging de Post-Hoorn op 5 juni 2023 in de Huesmolen.

Aanwezig: 42 personen, waaronder 2 gasten Afwezig m.k.: Rinus van der Ark, Corina Blokker, Jack Burger, Will Evers, Tiny Koopmans, Rein Kuijsten, Dick Louwman, Floris Ruiter, Theo Schrever en Adri van der Starre (ligt na val in het ziekenhuis)

1. Opening. Om 19.45 u. heet Wim Hulshof allen aanwezig en verklaart de bijeenkomst als geopend. Als nieuw lid heet hij Hans Kapel uit Hoorn van harte welkom. Hans is lid van onze collega-vereniging in Hoorn, maar nu ook lid van de Post-Hoorn. Als gast is aanwezig Conny Ligthart met haar partner en Conny heeft zojuist ook het inschrijfformulier ingevuld en dus ook nieuw lid. Voor beide hopen we van harte dat ze zich snel thuis gaan voelen binnen onze vereniging. – 2 kleine aanpassingen in de veilinglijst: nr. 86 is met plakker en nrs. 129/130 moeten zijn: Japan. – Wim heeft meerdere keren contact gehad met Ton Drost. Het gaat op zich goed met hem, maar onze bijeenkomsten bezoeken is nog een stap te ver.

2. Mededelingen. 25 en 26 augustus is nog ver weg maar de nieuwe Filafair Summer in Drunen is er dan. Alle informatie op hun website: www.filafair.nl maar let op: het is wel plm. 1,5 uur rijden vanuit West-Friesland!

3. Verslag bijeenkomst 8 mei 2023. Door het uitblijven van opmerkingen of vragen worden ze aldus vastgesteld. Als gebruikelijk zijn ze te vinden op de website.

4. Rondvraag. Hier maakt niemand gebruik van.

5. Showbord. Adrie Laan toont ons een deel van zijn FDC’s / Poststukken van de Verenigde Staten van vóór 1900 + een bijzonder exemplaar, verzonden in 1947 aan Korthals Altes. Verder ook FDC’s / Poststukken van Rusland, waarbij de verschillen met de Verenigde Staten duidelijk blijken. Verder geeft hij aan dat je mancolijstjes bij hem kunt afgeven, want de kans is groot dat hij daar een deel van helpt oplossen. Applaus voor Adrie. – In september a.s. zal Jacqueline de Boer het showbord vullen en in oktober Clazien Visser.

6. 1e deel veiling. De 1e 45 kavels trekken weer veel belangstelling en worden bijna allemaal door Ad van Berkel afgemijnd.

Pauze.

7. Door afwezigheid van Nel Tieken en Theo Schrever, neemt Willem Overboom de verkoop van de loten voor hun rekening en slagen daar glansrijk in! Verder bekijken diversen de FDC’s en Poststukken van Adrie op het showbord.

8. 2e deel veiling. Voor het 2e deel van de veiling is een redelijke belangstelling, maar er blijven nogal wat kavels liggen. In totaal worden er toch nog 103 (72%) van de 145 kavels, voor een totaal bedrag van € 411,50, verkocht.

9. Verloting. Ook Rinus van der Ark is met vakantie, vandaar dat Wim Hulshof dit voor hem waarneemt. Toeval of niet, maar de heren achter de bestuurstafel vallen redelijk in de prijzen en 2 leden uit Andijk blijven lopen…..

10. Aanwezigheidsprijzen. Wim Hulshof maakt Heleen van Alphen en Harrie Driessen vanavond gelukkig met een mooi kavel.

11. Sluiting. Om 21.25 u. sluit Wim onze bijeenkomst, wenst ons alle een goede zomerperiode toe en – voor zover van toepassing – een prettige vakantie. Een lange rij met kopers stelt zich vervolgens op om hun nieuwe aanwinst(en) af te rekenen en in ontvangst te nemen.

Jan van Vliet, secretaris.


Verslag Ledenbijeenkomst Postzegelvereniging de Post-Hoorn op 8 mei 2023 in de Huesmolen.

Aanwezig: 39 leden. Afwezig m.k.: Heleen van Alphen, Harrie en Miriam Driessen, Thijs de Gooijer, Ton Janssen, Caroline Mooij, Sjef Vriend, Nico Waalkes, Clazien Visser, Peter de Groot en Lenie de Valk.

1. Opening. Even na 19.45 u. opent Wim Hulshof de vergadering en heet allen, voor zover nog niet gezien, hartelijk welkom. Hij noemt de namen van behoorlijk veel verhinderde leden. Zijn vrouw Wil is vanwege verslechterde mobiliteit niet aanwezig en de kans bestaat dat dit blijvend zal zijn.

2. Mededelingen. In de veilinglijst zijn 2 foutjes geslopen. Kavel 88 is niet van de Nederlandse Antillen maar Aruba en kavel 135 is van Japan i.p.v. China.

3. Verslag vorige bijeenkomst. Niemand heeft hierover een opmerking of vraag en dus worden ze, onder dankzegging aan secretaris Jan van Vliet, onveranderd vastgesteld.

4. Rondvraag. Eigenlijk een mededeling: Theo Schrever heeft contact gehad met Ton Drost. Het gaat eigenlijk best goed met hem, al mist hij Carla heel erg. Namens Ton brengt Theo de hartelijke groeten van hem over. Bezoek of telefoontjes stelt Ton erg op prijs.
Jantien Koning gaat a.s. zaterdag naar de veiling in Nijverdal. Omdat 2 vaste mee-rijders er niet zijn heeft ze plek in haar auto over. Liefhebbers kunnen zich bij haar melden.

5. Showbord. Piet Mantel verrast ons vanavond met een deel van zijn verzameling met perfins. Perfins werden met name erg veel in Engeland uitgegeven. Ruim 2100 bedrijven maakten via de Perfins reclame voor hun bedrijf, maar ook in Nederland zijn er bijna 900 uitgegeven. Zijn oudste exemplaar is van 1865. De uitgifte van Perfins is rond 1980 gestopt. Daarnaast toont hij een aantal poststukken met speciale stempels die hij ooit in bezit gekregen heeft. Liefhebbers kunnen zich bij hem melden om ze van hem te krijgen, want ‘echt’ verzamelen doet hij niet. Piet krijgt een warm applaus.

. 1e deel Veiling. Ad van Berkel neemt plaats achter zijn desk en verkoopt in een vlot tempo vrijwel alle 1e 45 kavels aan meerdere liefhebbers.

7. Pauze. Nel Tieken en Theo Schrever raken, met dank aan extra afnemers, alle beschikbare loten kwijt. De andere aanwezigen genieten van hun drankje en/of gaan de Perfins en Poststukken van Piet Mantel bekijken.

8. 2e deel van de Veiling. Ook van de resterende 100 kavels verwisselt het merendeel van eigenaars, maar het blijft opvallen dat Oost-Europa weinig kopers trekt. Uiteindelijk worden 110 van de 146 kavels (75%) verkocht voor een totaal bedrag van € 418,40.

9. Verloting. Rinus van der Ark neemt dit als gebruikelijk voor zijn rekening en maakt een deel van de aanwezigen weer blij met enkele prijzen. Leden met de intialen “J.B.” lopen opvallend vaak naar de tafel om meerdere prijzen te mogen uitkiezen!

10. Aanwezigheidsprijzen. Loek Hartendorp en Wim Hulshof worden uit de ‘hoge hoed’ getrokken en halen hun prijs bij Rinus op.

11. Sluiting. Even voor half tien bedankt Wim allen voor de aanwezigheid en deelname, ziet ons graag terug op 5 juni en voor diegenen die dan met vakantie zijn een prettige tijd elders. Nadat de printerproblemen zijn opgelost, mogen de vele kopers de kavels ophalen en afrekenen, terwijl anderen de zaal weer in de oorspronkelijk staat brengen.

Jan van Vliet, secretaris


Notulen van de bijeenkomst van de Post-Hoorn op 3 april 2023 in de Huesmolen te Hoorn.

Aanwezig: 49 leden + Wil Hulshof. Afwezig met kennisgeving: Thijs de Gooijer, Ed Hoes, Ton Janssen, Gerrit Visser en Sjef Vriend.

1. Opening. Om 19.40 u. heet voorzitter ad interim Wim Hulshof allen hartelijk welkom en is blij met de grote opkomst van bijna 50 leden, al mist hij wel een aantal vertrouwde gezichten.Leo Hartog is, na een lange en voor hem moeilijke periode, kort aanwezig geweest en van plan om volgende maand weer de hele avond te blijven!

2. Mededelingen. Als eerste geeft Kees Overtoom een korte toelichting op de plannen voor de grote, regionale veiling die in november zal worden gehouden. Belangstellenden kunnen bij hem informatie krijgen + inzendformulieren voor de kavels. U kunt die ook bij hem via email opvragen (keesovertoom@kpnmail.nl) Verder is de website te bekijken: https://regio3veiling.nl – Wim Hulshof geeft door dat ons oud-lid Jan Eelman op 2 april is overleden. Hij was een trouw bezoeker aan onze vereniging en een man waar je flink plezier mee kon hebben. Ons medeleven gaat uit naar zijn kinderen en kleinkinderen – Ons lid Gerrit Visser was per 1 april 25 jaar lid van onze vereniging. Helaas kan hij vanavond niet aanwezig zijn, dus zal het Certificaat + album later aan hem uitgereikt worden – Ondanks vele mondelinge en schriftelijke verzoeken zijn nog steeds een aantal leden nalatig met betaling van de contributie voor 2023. Wanneer die niet op korte termijn tot betaling overgaan, kan het bestuur besluiten tot royement over te gaan! – Clazien Visser heeft het Showbord vanavond gevuld. Zij heeft gekozen voor het thema Ruimtevaart en geeft daar een korte toelichting op. Een aantal leden heeft het al het bekeken en in de pauze volgen er nog velen.

3. Notulen 13 maart 2023. Deze geven geen opmerkingen of vragen, dus worden met dank aan de secretaris, onveranderd vastgesteld.

4. Jaarverslag 2022 van de secretaris. Een ieder heeft deze kunnen vinden op de website van de Post-Hoorn. Ook hier zijn geen opmerkingen e/o vragen over, dus worden ze aldus vastgesteld.

5. Jaarverslag 2022 + begroting 2023 door de penningmeester. Bij binnenkomst heeft iedereen de gelegenheid gehad de cijfers + toelichting te ontvangen en er kennis van te nemen. Penningmeester Dick Ahles geeft een toelichting op wat afwijkende cijfers t.o.v. vorige jaar. Door investering in nieuwe software voor de verwerking van de veilingen is er eenmalig rond de € 400,- geïnvesteerd, die ineens zijn afgeschreven. Ook moest er nog een laatste termijn, volgens het contract, aan de uitgever van ons voormalige clubblad worden betaald. Van het opgebouwde, niet opeisbare, tegoed werd eind 2022 de verjaardagskalender gedrukt en per post aan alle leden toegezonden. De portokosten voor het versturen bedroegen rond de € 150,-. Door deze 3, eenmalige kosten, werd het jaar afgesloten met een beperkt tekort van € 52,58. – De, als gebruikelijk, zuinig opgestelde begroting 2023 gaat uit van een resultaat van € 0,00. Maar met de inschatting dat we vermoedelijk wel met een positief saldo kunnen afsluiten. De Post-Hoorn is een gezonde vereniging met toereikende reserves. Omdat we rekening moeten houden dat, gezien de landelijke ontwikkelingen, ook ons ledental de komende jaren zal gaan dalen, is het beschikbare vermogen een goeie buffer. Verhoging van de contributie is 2024 is door onze aanwezige reserves niet nodig. – Vragen door de leden over de cijfers zijn er niet, maar Will Evers complimenteert de penningmeester met het verslag en de toelichting. Ook vraagt hij naar de verwachtingen rond het toekomstige ledental. Jan van Vliet geeft aan dat landelijk bij de SvF dit met plm. 7% per jaar daalt, maar wij als de Post-Hoorn tegen de landelijke trend in zelfs licht groeien in ons ledental.

6. Verslag kascontrolecommissie over de financiële administratie 2022. Nico Waalkens geeft, mede namens Kees Overtoom op humorvolle wijze verslag van hun bevindingen, die hij afsluit met het voorlezen van de uitgevoerde werkzaamheden en hun advies de penningmeester + het bestuur te dechargeren voor de administratie van het verenigingsjaar 2022. Middels applaus van de aanwezige leden volgt men het advies. Wim spreekt zijn dank uit tot Dick, omdat hij als geen ander weet, hoeveel tijd het bijhouden van de cijfers kost en bedankt Nico en Kees voor hun werkzaamheden.

7. Benoeming nieuw – reserve – lid voor de kascontrolecommissie. Willem Overboom is al beschikbaar als reserve-lid. Peter de Groot stelt zich als 2e reserve-lid beschikbaar. Kees Overtoom en Nico Waalkens zijn in principe ook voor volgend jaar degenen die de controle gaan uitvoeren. Nico Waalkens stelt voor om dan 1 van de leden te laten ruilen met een reserve-lid. Dat voorstel neemt de vergadering over.

8. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar secretaris Jan van Vliet. Bij het uitblijven van tegenkandidaten is hij automatisch, onder applaus, her-verkozen. Wel heeft hij aangegeven dat dit zijn laatste periode zal zijn, waarin hij aanblijft, dus uiterlijk over 3 jaar zal er voor hem een opvolger moeten komen. – Wim Hulshof was in principe tot vandaag voorzitter ad interim. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met 6 kandidaten voor het voorzitterschap, maar om diverse reden, is niet één van hen bereid dit te worden. Voorlopig gaat Wim dus noodgedwongen door.

9. Rondvraag. Will Evers vraagt of de maandelijkse roulatie van het wachtwoord op de website niet achterwege kan blijven. In het kader van de privacy van onze leden blijft dit in tact. Vrijwel alle informatie is voor iedereen, dus ook niet-leden, in te zien, alleen de gegevens van onze leden + hun verzamelgebieden, zijn slechts via het wachtwoord in te zien. Daarbij is het ezelbruggetje om het wachtwoord te onthouden toch erg gemakkelijk – Theo Schrever ervaart bij de verkoop van lootjes dat er een chronisch gebrek aan wisselgeld is. Heeft iemand een oplossing? Wim geeft aan dat leden die alleen ‘groot’ geld hebben, dat altijd vooraf bij de penningmeester kunnen wisselen. – Harrie Driessen vraagt welke catalogus prijzen bij de veiling gebruikt worden. In principe altijd Michel, m.u.v. kavels Nederland en O.G.

10. Sluiting. Wim Hulshof dankt de vele vrijwilligers binnen onze vereniging voor de heel diverse werkzaamheden die men voor de Post-Hoorn doet en sluit de jaarvergadering. Na de pauze volgt het gebruikelijke programma.

11. Pauze. Nel Tieken en Dominique Raap zijn beschikbaar voor de verkoop van de loten en met wat moeite raken ze die allemaal kwijt.

12. Veiling. Veilingmeester Ad van Berkel ziet kans om 122 (83,5%) van de 146 kavels kwijt te raken, goed voor een omzet van ruim € 450,-

13. Verloting. Rinus van der Ark maakt weer velen blij met 1 of meer prijsjes. Het blijft opvallend dat steeds enkele aanwezigen blijven lopen om een prijs uit te zoeken.

14. Aanwezigheidsprijzen. De dames Tiny Koopmans en Clazien Visser worden uit de ‘hoge hoed’ van Rinus gekozen om deze in ontvangst te nemen.

15. Sluiting. Rond 21.40 u. komt er weer een einde aan een goede bijeenkomst. Velen helpen mee om de zaal weer netjes op te ruimen en de kopers van kavels stellen zich in een rij op om deze af te rekenen.

Jan van Vliet, secretaris.


Notulen van de bijeenkomst van de Post-Hoorn op maandag 13 maart 2023 in de Huesmolen in Hoorn.

Aanwezig: 46 leden + Wil Hulshof. Afwezig met kennisgeving: Corina Blokker, Robert Bosch, Ton Janssen, Floris Ruiter én secretaris Jan van Vliet.

 1. Opening. Even voor 20.00 u. opent Wim de vergadering met een hartelijk welkom voor de vele aanwezigen.
 2. Mededelingen. De eerder genoemde regio-veiling, georganiseerd door een 5-tal verenigingen uit Noord Holland boven Amsterdam, is verplaatst naar het najaar. Daarna vraagt Wim aan Kees Overtoom om een toelichting te geven op de plannen die men heeft.
 3. Notulen 6 februari 2023. Tekstueel zijn er geen vragen, dus worden ze aldus vastgesteld. Inzake de ‘smoelenboekfoto’s’ vraagt Wim of er nog leden zijn die nog niet op de foto zijn gezet.
 4. Showbord. Willem Overboom heeft gekozen voor het onderwerp ‘Postzegels op Postzegels’. Min of meer bij toeval kwam hij in het bezit van een album met deze zegels. Als er belangstelling voor is mag u zich hem melden, want het is te koop……
 5. Rondvraag. Niemand van de aanwezigen heeft iets te vragen of op te merken.
 6. 1e deel van de veiling. Voor de pauze werkt Ad het 1e deel van de kavellijst in een lekker tempo af.
 7. Pauze. Terwijl de leden genieten van een consumptie, het showbord bekijken of gewoon een gezellig praatje met elkaar maken, zien Dominique Raap en Theo Schrever weer kans om alle loten kwijt te raken.
 8. 2e deel van de veiling. Ook voor de resterende kavels is een goede belangstelling. Van de 146 kavels verwisselen uiteindelijk 117 van eigenaar (ruim 80%), goed voor een omzet van € 436,40.
 9. Verloting. Vooraf hebben weer vele leden de te verdienen prijzen bekeken in de hoop door Rinus met hun nummer(s) opgeroepen te worden. Rond de 35 prijzen en prijsjes vinden weer veel gelukkige, nieuwe eigenaars.
 10. Aanwezigheidsprijzen. Heleen van Alphen en Nico Boon worden uit de ‘Hoge Hoed’ van Rinus getrokken en nemen hun prijs in ontvangst.
 11. Sluiting. Aan het eind van weer een geslaagde bijeenkomst, dankt Wim allen voor de aanwezigheid en ziet ons graag op 3 april weer terug. Vervolgens sluit hij de vergadering. Vele vrijwilligers ruimen de zaal opnieuw in en andere leden stellen zich op om de kavels af te rekenen en in ontvangst te nemen.

Jan van Vliet, secretaris, met dank voor de ontvangen informatie aan Dick, Heleen en Wim!!!


Notulen van de bijeenkomst van de Post-Hoorn op 6 februari 2023 in de Huesmolen in Hoorn

Aanwezig: 45 leden + Wil Hulshof + liefst 5 gasten. Afwezig m.k.: Heleen van Alphen, Will Evers, Fons Molenaar en Dominique Raap.

 1. Opening. Tegen 20.00 u. groet Wim Hulshof alle aanwezigen, w.o. liefst 5 gasten: Harrie en zijn dochter Miriam Driessen, Conny Ligthart en dhr. A. Heerekoper en dhr. Wil Gottenbos en opent vervolgens de vergadering.
 2. Mededelingen. Alle leden hebben al per email bericht gehad van het overlijden van Carla DrostDekker op 21 januari, een dag ná haar 80e verjaardag. Zij was ere-lid van onze vereniging en lid van verdienste van de K.N.B.F. Ons medeleven gaat uit naar haar man en lid van de Post-Hoorn Ton Drost. Als eerbetoon gaan alle leden – voor zover mogelijk – staan en zijn we 1 minuut stil. – Onze bijeenkomst in maart zal op de 13e maart zijn – Ook na een 2-tal schriftelijke verzoeken door de secretaris hebben op dit moment ruim 20 leden de contributie voor 2023 nog niet betaald. Namen noemen we niet, maar in de pauze kan het ook contant worden afgerekend! – Kavel 138 van de veilinglijst heeft een foutieve omschrijving. Het betreft Hamid-stroken. – We zoeken met spoed een vervanger voor het afhandelen van de veilingen, voor het geval Dick Ahles niet aanwezig kan zijn. Koos Overtoom meldt zich hier voor aan en krijgt als dank applaus! – De jaarvergadering zal op 3 april 2023 worden gehouden. – In de pauze worden de eerste foto’s maken voor het ‘smoelenboek’. De foto’s worden – beschermd achter het wachtwoord – op de website geplaatst en dus alleen voor leden beschikbaar!
 3. Notulen 9 januari 2023. Bij gebrek aan opmerkingen of vragen worden ze onveranderd vastgesteld. Voor belangstellenden zijn ze altijd te vinden op de website.
 4. Showbord. De vorige maand is nagelaten hiervoor een liefhebber te vragen, dus helaas, vanavond valt er niets te bewonderen. Voor de komende maanden geven zich de volgende leden op: 13 maart Willem Overboom, 3 april Clazien Visser, 1 mei Piet Mantel en op 5 juni Adrie Laan.
 5. Rondvraag. Jacqueline de Boer is enthousiast over de ruimte opstelling van de zaal vanavond. Voor herhaling vatbaar!
 6. 1e deel van de veiling. Ad van Berkel raakt in een vlot tempo weer bijna alle eerste 45 kavels kwijt.
 7. Pauze. Nel Tieken en Theo Schrever komen eigenlijk wat lootjes tekort om iedereen tevreden te kunnen stellen.
 8. 2e deel van de veiling. Ook het grootste deel van de resterende kavels krijgen vanavond een nieuwe eigenaar. Slechts 16 kavels blijven liggen, m.a.w. bijna 89% is verkocht, voor een totaal bedrag van € 582,75!
 9. Verloting. Rinus van der Ark is weer goed bij stem en maakt weer veel leden blij met nieuwe aanwinsten voor de verzameling.
 10. Aanwezigheidsprijzen. Wim Bok en Rick Valentijn zijn de gelukkigen deze maand.
 11. Sluiting. Net na 21.30 u. sluit Wim de bijeenkomst en noemt nog eens de datum van de volgende bijeenkomst: 13 maart a.s. – Liefst 3 van de gasten, Harrie en Miriam en Wil geven aan de secretaris door dat ze lid van de Post-Hoorn willen worden. Prachtig nieuws als afsluiting van een mooie bijeenkomst – De kopers van kavels worden door Jan van Vliet opgeroepen om deze af te rekenen en mee naar huis te mogen nemen – Met dank aan vele vrijwilligers worden de tafels en stoelen ondertussen aan de kant gezet. – Om 22.00 u. verlaten ook de bestuursleden de zaal.

Jan van Vliet, Secretaris


Notulen van de bijeenkomst van de Post-Hoorn op 9 januari 2023 in de Huesmolen te Hoorn

Aanwezig: 40 leden + 1 gast + Wil Hulshof Afwezig m.k.: Heleen van Alphen, Corina Blokker, Rein Kuijsten, Carolina Mooy en Clazien Visser.

 1. Opening. Even voor 20.00 u. opent Wim Hulshof de bijeenkomst met een hartelijk welkom. Hij wenst, voor zover nog niet persoonlijk gedaan, mede namens het bestuur allen een goed en zo mogelijk gezond 2023, met veel verzamelplezier. Als gast is in ons midden de heer Nico Boon, al eerder lid van onze vereniging, die wellicht opnieuw lid van de Post-Hoorn zal worden.
  • Mededelingen. De operatie van bestuurslid Heleen van Alphen is uitgesteld tot de 17e januari. – Vorige maand is een oproep gedaan voor 1 of meer vrijwilligers om de organisatie van de KAURI-ruiltafel van Will Evers en Kees Overtoom over te nemen. Positieve reacties hierop zijn uitgebleven, dus waarschijnlijk zal dit het eind betekenen van een leuk en succesvol initiatief, tenzij…….?
 2. Notulen 12 december 2022. Er zijn geen vragen of opmerkingen, dus worden ze onveranderd vastgesteld.
 3. Showbord. Ton Nieuwenhuizen presenteert uit zijn omvangrijke verzameling een aantal FDC’s en zegels rond de Olympische Spelen van 1936 in Berlijn en geeft daarbij een aantal interessante anekdotes rond Jesse Owens, de Zeppelin én onthult het mysterie rond de foto van een mooie dame. Hij krijgt een warm applaus en velen nemen in de pauze een kijkje.
 4. Rondvraag. Hier maakt niemand gebruik van.
 5. 1e deel van de veiling. Voor de pauze ziet Ad van Berkel kans om liefst 44 van de 45 kavels aan geïnteresseerden kwijt te raken!
 6. Pauze. Nel Tieken (terug van weggeweest) en Theo Schrever raken vlot van de beschikbare loten af.
 7. 2e deel van de veiling. Voor de resterende 100 kavels is de belangstelling iets minder, maar, met ondersteuning van Wil Hulshof en Ineke Hauser verwisselen in totaal 115 van de kavels (bijna 80%) van eigenaar, goed voor een omzet van € 473,15.
 8. Verloting. Omdat Rinus van der Ark zijn stem bijna kwijt is, neemt Wil Hulshof vandaag de honneurs waar en alle beschikbare prijzen en prijsjes zijn in no-time weg.
 9. Aanwezigheidsprijzen. Veilingmeester Ad van Berkel en ‘good old’ Adri van de Starre mogen deze maand de attentie in ontvangst nemen.
 10. Sluiting. Even na 21.30 u. sluit Wim Hulshof onze 1e bijeenkomst van 2023 en hoopt ons allen op 6 februari weer te ontmoeten. De leden die 1 of meer kavels hebben gekocht mogen die vervolgens komen afrekenen en in ontvangst nemen. En ondertussen ruimen een flink aantal vrijwilligers de zaal weer op om deze in oorspronkelijke staat in te richten. Even na 22.00 u. is alles aan de kant en gaat ook het bestuur huiswaarts.

Jan van Vliet, Secretaris.