Notulen clubbijeenkomsten 2023

      Geen reacties op Notulen clubbijeenkomsten 2023

Notulen van de bijeenkomst van de Post-Hoorn op 9 januari 2023 in de Huesmolen te Hoorn

Aanwezig: 40 leden + 1 gast + Wil Hulshof Afwezig m.k.: Heleen van Alphen, Corina Blokker, Rein Kuijsten, Carolina Mooy en Clazien Visser.

 1. Opening. Even voor 20.00 u. opent Wim Hulshof de bijeenkomst met een hartelijk welkom. Hij wenst, voor zover nog niet persoonlijk gedaan, mede namens het bestuur allen een goed en zo mogelijk gezond 2023, met veel verzamelplezier. Als gast is in ons midden de heer Nico Boon, al eerder lid van onze vereniging, die wellicht opnieuw lid van de Post-Hoorn zal worden.
  • Mededelingen. De operatie van bestuurslid Heleen van Alphen is uitgesteld tot de 17e januari. – Vorige maand is een oproep gedaan voor 1 of meer vrijwilligers om de organisatie van de KAURI-ruiltafel van Will Evers en Kees Overtoom over te nemen. Positieve reacties hierop zijn uitgebleven, dus waarschijnlijk zal dit het eind betekenen van een leuk en succesvol initiatief, tenzij…….?
 2. Notulen 12 december 2022. Er zijn geen vragen of opmerkingen, dus worden ze onveranderd vastgesteld.
 3. Showbord. Ton Nieuwenhuizen presenteert uit zijn omvangrijke verzameling een aantal FDC’s en zegels rond de Olympische Spelen van 1936 in Berlijn en geeft daarbij een aantal interessante anekdotes rond Jesse Owens, de Zeppelin én onthult het mysterie rond de foto van een mooie dame. Hij krijgt een warm applaus en velen nemen in de pauze een kijkje.
 4. Rondvraag. Hier maakt niemand gebruik van.
 5. 1e deel van de veiling. Voor de pauze ziet Ad van Berkel kans om liefst 44 van de 45 kavels aan geïnteresseerden kwijt te raken!
 6. Pauze. Nel Tieken (terug van weggeweest) en Theo Schrever raken vlot van de beschikbare loten af.
 7. 2e deel van de veiling. Voor de resterende 100 kavels is de belangstelling iets minder, maar, met ondersteuning van Wil Hulshof en Ineke Hauser verwisselen in totaal 115 van de kavels (bijna 80%) van eigenaar, goed voor een omzet van € 473,15.
 8. Verloting. Omdat Rinus van der Ark zijn stem bijna kwijt is, neemt Wil Hulshof vandaag de honneurs waar en alle beschikbare prijzen en prijsjes zijn in no-time weg.
 9. Aanwezigheidsprijzen. Veilingmeester Ad van Berkel en ‘good old’ Adri van de Starre mogen deze maand de attentie in ontvangst nemen.
 10. Sluiting. Even na 21.30 u. sluit Wim Hulshof onze 1e bijeenkomst van 2023 en hoopt ons allen op 6 februari weer te ontmoeten. De leden die 1 of meer kavels hebben gekocht mogen die vervolgens komen afrekenen en in ontvangst nemen. En ondertussen ruimen een flink aantal vrijwilligers de zaal weer op om deze in oorspronkelijke staat in te richten. Even na 22.00 u. is alles aan de kant en gaat ook het bestuur huiswaarts.

Jan van Vliet, Secretaris.