KAURI RUILTAFEL – bericht van Will Evers


We zagen tijdens de mei bijeenkomst het nieuwe idee van de ruiltafel. Er werd al druk gebruik van gemaakt. Een aantal leden kwam met vragen die we hierbij zo goed mogelijk beantwoorden.

Certificaten
Bij binnenkomst heb je 1 ruilcertificaat ontvangen. Dat certificaat kunt je inruilen voor 1 object (zegels, album etc.) op de ruiltafel. We adviseren met klem ook bij de volgende bijeenkomsten zelf objecten mee te nemen en op de tafel leggen in ruil voor een certificaat. Deze certificaten liggen ook op de tafel. Vanzelfsprekend kun je ook een door jou meegenomen object direct ruilen voor wat je op de tafel aantreft; dan dus zonder de tussenkomst van een certificaat. Als je bij de mei bijeenkomst niet aanwezig was, meldt dat dan een volgende keer bij aankomst dan ontvang je alsnog een certificaat.

Nieuwe oogst
Het is van belang om het aanbod van objecten steeds te vernieuwen. Daarom aan iedereen het verzoek om objecten die voor jou van geen belang meer zijn (bijvangst van vorige gelegenheden) op de tafel aan te bieden in ruil voor een certificaat. Maar ook als je een object op de tafel wil leggen zonder certificaat daarvoor in ruil is dat vanzelfsprekend van harte welkom.

Ook kan je jouw object(en), die bij de veiling niet werden verkocht, eventueel op de ruiltafel leggen. Ook weer in ruil voor een certificaat.

Na afloop
De objecten die je op de tafel hebt gelegd ben je kwijt. (maar daarvoor in de plaats heb je wel ruilcertificaten gekregen). Na afloop van de bijeenkomst wordt de ruiltafel ontruimd. Het bestuur beslist wat er met de overgebleven objecten gaat gebeuren. Een volgende bijeenkomst weer op de tafel leggen of b.v. al of niet gecombineerd met andere objecten, ter veiling brengen.

Proefperiode
Dit initiatief doorloopt een proefperiode. Na enkele bijeenkomsten zullen we samen beoordelen of voortzetting gewenst wordt.

Kauri
Waarom deze naam “Kauri ruiltafel”? Vroeger – maar in enkele gebieden nu nog – werd geld niet als ruilmiddel gekend. In de plaats daarvan werd de kauri-schelp gebruikt. Zo ook de kauri ruiltafel, daarmee aangevend dat geld hier niet het doel is.