Jubilarissen 2022

      Geen reacties op Jubilarissen 2022

Tijdens de afgelopen jaarvergadering heeft de vereniging vier jubilarissen in het zonnetje gezet, vanwege hun vele jaren lidmaatschap. Hiervoor is aan hen een certificaat en een fraai postzegelalbum uitgereikt.

Wim Bok (40 jaar)
Jaap Veen (25 jaar)
Loek Hartendorp (25 jaar)
Adrie Laan (25 jaar)

Op 1 januari van 2022 was lid Wim Bok liefst 40 jaar lid van de vereniging. Adrie spreekt waarderende woorden tot Wim uit en overhandigt hem een certificaat + een mooi album. Loek Hartendorp was op dezelfde datum 25 jaar lid van de vereniging en neemt, onder toeziend oog van zijn vrouw en dochter, het certificaat + album in ontvangst onder waardering voor zijn inbreng op onze clubbijeenkomsten. Lid Jaap Veen is ook 25 jaar lid, maar niet in staat om vanavond aanwezig te zijn. Op een later tijdstip zal hij het certificaat + album ontvangen. Tenslotte was op 1 februari 2022 Adrie Laan ook 25 jaar lid van de vereniging, waarvan het overgrote deel als bestuurslid en later voorzitter. Wim Hulshof spreekt mooie woorden tot Adrie uit en geeft ook hem een album + het certificaat. Alle jubilarissen ontvangen een warm applaus van de aanwezigen.

Voor deze gelegenheid waren de dochter en echtgenote van Loek dus mee gekomen naar deze avond.