In gesprek met Doeke Gansevoort

      Geen reacties op In gesprek met Doeke Gansevoort

Om rechtstreeks naar het adres van hem te rijden, moet je een padvindersneus hebben. Met telefonische hulp van Doeke hebben we elkaar gevonden. Tja, vertelde hij je bent niet de enige hoor die het lastig vindt om bij mij te komen hoor.

Bij het binnengaan van zijn appartement wordt je geconfronteerd met een prachtig aquarium. Voor mij een zeer leuke verrassing aangezien ik zelf ook een enthousiast aquariaan ben geweest. Zonder erg waren we enthousiast aan het vertellen over het aquariumhouden.

Doeke is een geboren en getogen Brabander en wat mij verbaasde dat hij een Friese voornaam heeft. Verschillende verhuizingen heeft hij meegemaakt om zich uiteindelijk in Hoorn te vestigen. Bijna 25 jaar is hij werkzaam geweest bij de fa. Deen. Voorlopig stopt zijn werkzame leven en is volop bezig met revalidatie vanwege een hartstilstand. Dit gebeurde toen hij met zijn favoriete hobby bezig was, het paardrijden. Hij is zeer dankbaar dat er dames in de buurt waren en hem hebben gereanimeerd. Op korte termijn mag hij weer starten met paardrijden.

Op jeugdige leeftijd is postzegelen begonnen. Op zijn verjaardag kreeg hij bv. zo’n pakketje met zegels, een loupe en album. Diverse familieleden verzamelden ook. Nog niet zo lang geleden is de hobby weer opgepakt.

ia het internet kwam hij bij de vereniging terecht. De kennismaking was succes vol en hij is meteen lid geworden. Het showbord vindt hij leuk, maar om iets te bedenken om ook eens een showbord te verzorgen vindt hij nog lastig. Het is Duitsland waarvan hij het meeste van heeft en blijft zoeken naar ontbrekende zegels. Soms koopt hij zegels bij fa. Carlos van Kleef. Paarden en vissen als motief zegels verzamelt hij ook, dat ligt voor de hand.

Hij merkte ook nog op dat hij het jammer vindt dat de vereniging geen maandblad meer heeft. Ik denk dat er meer leden zijn die dat jammer vinden. Ook meer aandacht en uitleg over het showbord zou hij toejuichen.
Bijna vergeet ik te vermelden dat Doeke ook parkieten houdt en die lieten af en toe ook van zich horen. De klok draaide al richting 11.30 uur en we sloten ons gesprek af.
Doeke sloot het gesprek af met: ik vind het een gezellige vereniging.

En ik sloot af met het bedanken voor het interview en hopen elkaar weer te ontmoeten op de verenigingsavonden.

Heleen