Maandblad Filatelie digitaal raadpleegbaar!

Het maandblad Filatelie, die veel leden als service voor het lidmaatschap tegen €20 per jaar ontvangen, bestaat dit jaar 100 jaar. Dat is in deze tijd van afnemende schare van postzegelverzamelaars en de trend om het steeds meer in druk naar digitale websites te gaan, een bijzondere prestatie.

Naast de actualiteit van bondsberichten en nieuwe postzegel uitgaven bestaat het maandblad toch voornamelijk uit artikelen over onze hobby die niet tijdgebonden zijn. De uiterst verzorgde laatste uitgave (3/2022) is het themanummer dat gaat over ‘Aanvullende diensten” en de 15 artikelen daarover zijn over enkele jaren nog steeds relevant en voor geïnteresseerden inhoudelijk interessant. (hier de link naar de inhoudsopgave) Filatelie is dus ook een tijdschrift die zich graag laat bewaren.

In dat kader digitaliseerden de uitgever de nummer eigenlijk al lang en stelde de digitale inhoud van de nummers via een CD-rom tegen kostprijs aan heer abonnees ter beschikking. Met ingang van het jaar 2021 is men daar mee gestopt. Maar wel besloten alle 100-jaargangen te gaan digitaliseren en digitaal via de website aan haar abonnees ter beschikking te stellen.

In het laatste nummer van Filatelie is aangekondigd dat men daar nu inderdaad mee gestart is. Hieronder leest u hoe u de nieuwe dienst kunt raadplegen. Veel plezier met de schat aan informatie over postzegels.