KNBF Nieuwsbrief en Evenementen 148 – Augustus 2022

Wederom een nieuwe KNBF nieuwsbrief en evenementenlijst: augustus 2022. Onder aan het artikel te downloaden!

De nieuwsbrief heeft deze maand weer interessante artikelen over:

Postex – Expo Houten
150 jr. Soc. Oftalmotologica – Anna C. van der Maade
Dutch National Portrait Gallery – Monique Erkelens
Fil. aandacht Röntgen – Jan M. Broeders
Pseudoniemen en bijnamen – Willem Hogendoorn


Filatelistische vorming – Sjoerd Bangma
Het nieuwe verzamelen – PostNL

Postzegels verzamelen iets van vroeger? Mooi niet! Stap in de wereld van cryptopostzegels en pionier
met de allereerste NL crypto stamp. De NL crypto stamp is een postzegel die bestaat uit 2 delen: een
fysieke postzegel en een digitale tweeling die je kunt verzamelen, uitwisselen en verhandelen in de
blockchain. Een cryptopostzegel, dus!

Slag bij Grunwald – Willem-Alexander Arnhemer