Digitale filatelie en de Jubilerende (110jaar!) vereniging “Op Hoop van Zegels” (Haarlem)

Op 1 maart 2021 bestond de Haarlemse Filatelistische Vereniging Op Hoop van Zegels 110 jaar. Wij feliciteren de Haarlemse Vereniging van harte met dat opmerkelijke jubileum.

Zij vieren deze verjaardag digitaal, heel toepasselijk in deze tijden, met een prachtig informatief artikel op hun website: over Digitale Filatelie (klik hier)

https://ohvz.nl/digitale-filatelie/

Dat artikel willen willen we graag onder de aandacht van onze leden brengen.

Volgens de informatie van de jarige postzegelvereniging uit Haarlem is het stuk ‘bijvangst’ van het werk van de digitaliseringscommissie van de KNBF die op dit moment druk bezig is om voorstellen voor te bereiden aan de Bond over de digitaliseringsstrategie. Om die reden worden suggesties en commentaar op prijs gesteld welke u kunt richten aan de: secretaris@ohvz.nl.

Veel plezier met het lezen van dit stuk!