Adrie Laan benoemd als Erelid van postzegelvereniging De Post-Hoorn

Adrie Laan is op de Algemene Ledenvergadering van 7 maart afgetreden als Voorzitter van onze postzegelvereniging, maar gelukkig wel aangebleven als bestuurslid. Al meer dan 22 jaar lid van het bestuur, eerst als penningmeester en later als voorzitter. In vele opzichten het boegbeeld van onze vereniging. En naast het voorzitterschap de leidende organisator van alle clubveilingen en de verloting.

Reden voor het bestuur om Adrie Laan voor al die inzet te benoemen als erelid van onze vereniging.

Op de clubavond van 13 juni 2022 was het waarnemend voorzitter Wim Hulshof die deze voor Adrie geheel onverwachte benoeming mocht aankondigen. Zijn familie (echtgenote Ans en kinderen) waren bij de huldiging aanwezig..

De onverwachte binnenkomst van zijn familie in de zaal, de officiële benoeming met de overhandiging van de oorkonde en het dankwoord van Adrie Laan staan op video:

Na afloop van de ceremonie hebben vele leden Adrie laan persoonlijk bedankt voor zijn inzet en gefeliciteerd met zijn erelidmaatschap.