Voorstel Ruiltafel van Will Evers

      Geen reacties op Voorstel Ruiltafel van Will Evers

Op de bijeenkomst van afgelopen 4 april 2021 heeft Will Evers een idee gelanceerd voor een ruiltafel. Wil heeft op de bijeenkomst zijn idee toegelicht.

Om iedereen een oordeel over de wenselijkheid van de invoering van Will’s idee te kunnen worden hierbij nog zijn toelichting:

_____________________________________________________________

Aan alle leden,

KAURI ruiltafel

Veel leden hebben zegels, series, albums ed. waar ze verder niets mee doen; deze zijn vaak in het verleden verkregen als bijvangst. Het probleem daarbij is dat een belangstellende voor een dergelijk ruilobject moeilijk is te vinden. Soms zien we dat als de veilingmeester zegt: “deze gaat terug”.
Tijdens de bijeenkomst op 4 april j.l. werd door mij een voorstel gedaan om leden, die wat te ruilen hebben, dit via een ruiltafel te doen.
Dit voorstel werd door een grote meerderheid als gewenst en nuttig aangenomen.
We zouden dit de KAURI ruiltafel willen noemen. Waarom KAURI?
Al lang voordat geld werd gebruikt voor handel in goederen werd in verscheidene landen daarvoor de kauri schelp gebruikt. Om aan te geven dat het bij deze ruiltafel niet om geld gaat hebben wij de kauri erbij betrokken. In “Filatelie” van deze maand staat een aardig artikel op blz. 204 over economie en postzegels. Ook daarin komt de schelp ter sprake.
De vorm om deze ruiltafel – daarbij aangevend dat beslist niet over geld wordt gesproken – is als volgt:

1e Bij inschrijving op e.v. bijeenkomst ontvang je een KAURI ruilcertificaat.

2e Op de tafel bevindt zich bij aankomst een beperkt aantal objecten. Daarbij is het de bedoeling dat jij ook één object of enkele op de tafel neerlegt.

3e De bezitter van dit certificaat heeft het recht om één object, dat zich op de ruiltafel bevindt, om te wisselen voor zijn ruilcertificaat.

4e Gedurende de loop van de avond (tijdens de pauze b.v.) zou je een nieuw object op de tafel kunnen plaatsen waarbij je een KAURI ruilcertificaat daarbij terugneemt.

5e Na afloop van de bijeenkomst worden achtergebleven objecten en certificaten ingenomen.

6e Bij de volgende bijeenkomst worden de certificaten en (nieuwe) objecten weer op de ruiltafel geplaatst. Het bestuur kan ook besluiten een deel van deze achtergebleven objecten bij opbod te verkopen.

Dit moeten we beschouwen als een proef. Bij de derde bijeenkomst zullen we dan beoordelen of de proef is geslaagd en kan worden voortgezet.

Degenen die afwezig zijn bij de e.v. bijeenkomst zullen worden benaderd om eventueel alsnog een certificaat te ontvangen.

Will Evers