LOGO DE POST-HOORN           INFORMATIE  de POST-HOORN

De contactavonden worden gehouden in wijkcentrum:   showbord adrie Laan                   

Cultureel Centrum de Huesmolen
adres:Huesmolen 60   1625 HZ Hoorn          

Vanaf 19.00 uur kunt u binnenlopen.
Elke 1 ste maandag van de maand (m.u.v. de maanden juli en augustus) is er van 19.00 uur-22.00 uur een contactavond.
Op deze avonden is er gelegenheid om met elkaar zegels te ruilen of te kopen. Ruim voor de veiling start, kunnen de kavels worden bekeken, waarvan de gegevens op de veilinglijst in het maandblad de Post-Hoorn staan opgenomen.

   

   

      Dit maandblad ontvangt elk lid. 
      Door een lid van de vereniging wordt er maandelijks
      een
showbord gevuld met een speciaal item.
      Dit kunnen zijn zegels van een bepaald
      land of bv. een motief verzameling.

  Ook heeft de vereniging een rondzenddienst.
  Voor (gratis) deelname aan de rondzending kan men
zich apart opgeven. 
Een rondzending bestaat uit twee dozen, gevuld met 10 boekjes met zegels. 
Bij elke zegel staat een catalogusnummer en de prijs. 
Wanneer er een postzegel wordt uitgenomen dan schrijft men dit op een formulier en geeft een stempel op de regel van de uitgenomen zegel of zegels. Het totaal bedrag van alle uitgenomen zegels, moet vervolgens op de bankrekening van de Post-Hoorn worden overgemaakt.

Het lidmaatschap voor de vereniging bedraagt € 18 per jaar.
Tevens is het mogelijk om het maandblad Filatelie 11 keer te ontvangen dan bent u € 38 euro per jaar verschuldigd.

U bent van harte welkom om kennis te komen maken met de vereniging en haar leden.
Voor informatie is de secretaris: 
J.(Jan) van Vliet op telefoon nr. 0228-319402 of op 06-39 468 044 te bereiken.INDEX