Jaarvergadering 4 oktober 2021 in de Huesmolen

      Geen reacties op Jaarvergadering 4 oktober 2021 in de Huesmolen

Net als in 2020 zal onze ‘Jaarvergadering’ in oktober plaatsvinden, met als gebruikelijk aansluitend de maandelijkse veiling en verloting én het elkaar ontmoeten! De agenda + het jaarverslag treft u bijgesloten, evenals de veilinglijst (klik erop om te downloaden):

1. Agenda voor onze jaarvergadering
2. Jaarverslag 2020 van de secretaris
3. Veilinglijst oktober 2021

In de agenda staat o.a. de bestuursverkiezing. Tegen kandidaten kunnen zich tot uiterlijk 3 oktober bij mij melden.

Voor het verslag van onze september bijeenkomst verwijs ik u naar onze website.

Ook noemen we u vast dat onze vereniging in oktober weer staat ingeschreven voor de Rabo Club Support, waarvoor uitsluitend leden van de Rabobank West-Friesland een stem op onze vereniging kunnen uitbrengen. Wel klant van de Rabobank, maar nog geen lid?  Via hun site is aanmelden (kosteloos en géén enkele aansprakelijkheid) 2 minuten werk én u mag al dit jaar uw stemmen uitbrengen. Maar doe dat dan wel snel…..!

Leden van de bank ontvangen binnenkort de stemkaarten in de brievenbus en we hopen dat u van de maximaal 5 stemmen er 2 aan onze vereniging geeft.   Vorig jaar was élke stem plm. € 6,50 waard, dus het loont de moeite..  

Voor zover we nu weten is aanmelding voor onze bijeenkomst in de Huesmolen niet meer nodig én is er geen toegangscontrole d.m.v. het tonen van de CoronaCheck e.d. Mocht dit veranderen, dan krijgt u hier bericht van.  

Een hartelijke groet en graag tot de 4e oktober!
Jan van Vliet, Secretaris Postzegelvereniging de Post-Hoorn