Handige sites 
Nederlandse postzegelbonden
 

Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen  KNBF        embleem KNBF

         

Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren NVPH logo NVPH

          
Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie NVTF  log nvtf 
           
Nederlandse Vereniging jeugdfilatelie
 is geworden: stamps4friends.nl
logo jeugd filatelie

          
   
index