Handige sites 
Nederlandse postzegelbonden
 

Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen  KNBF        logo KNBF

         

Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren NVPH

          
Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie NVTF   
           
Nederlandse Vereniging jeugdfilatelie
 is geworden: stamps4friends.nl      
 

          
   
index